Canlyniadau Chwilio

Mae parthau glas yn bwysig – dyna pam rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau fod pobl yn gallu mynd i natur ar ôl cerdded prin bedwar munud

Dylai pobl Cymru fod yn gallu mynd i fyd natur ar ôl cerdded pedwar munud neu lai o ble maen nhw’n byw, yn ôl cyhoeddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ystod Wythnos Genedlaethol Coed.

Darllen Mwy

Yr hyn y byddaf yn ei wneud yn ystod y 12 mis nesaf

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ymwneud â dod â newid i fywydau pobl a newid ymddygiad. Mae hyn yn gymhleth, yn cymryd amser ac yn her wirioneddol…

Darllen Mwy

Mis Hanes Pobl Dduon: “Rwy’n credu ei bod yn bwysig cofio nad oes angen i ni, fel pobl Ddu, aros am fis allan o’r flwyddyn - gallwn fod yn dathlu ein gilydd ar unrhyw adeg.”

“Ar hyd fy oes, rydw i wedi bod eisiau bod yn feddyg, fodd bynnag, yn fy ail flwyddyn o astudiaethau, pan ddechreuais blygio fy hun i mewn i wahanol gymunedau a chwrdd â gwahanol bobl trwy rwydweithio, sylweddolais fod cymaint i'w wneud. Ac effeithiau i'w gwneud mewn cymaint o ffyrdd."

Darllen Mwy

Mis Hanes Pobl Dduon: “Roeddwn i'n teimlo os ydyn ni'n eistedd ac yn gwylio'r teledu ac yn gweiddi pan rydyn ni'n gweld anghyfiawnder, nid yw'n helpu unrhyw un. Os ewch chi allan a rhoi eich pen uwchben y parapet, yna mae ychydig o newid yn gwneud pethau'n well i bobl."

"Cefais fy magu yn Conway yn St Lucia, a chefais y plentyndod mwyaf rhyfeddol - yn tyfu i fyny yn y Caribî - yn chwarae ‘Ticky Tock’ gyda’r cerrig bach neis hyn, yn mynd ar y cychod a ger y Traeth."

Darllen Mwy

Mis Hanes Pobl Dduon: “Mae cymaint o hanes pobl Ddu nad yw pobl ddim yn ei wybod - mae'n bryd dechrau dysgu.”

Rydyn ni'n dathlu Mis Hanes Pobl Dduon #proudtobe gyda straeon gan bobl Ddu ledled Cymru ar wersi Gall hanes pobl dduon ein dysgu ni am y dyfodol. Yma, mae Jessica Dunrod, 32, awdur, cyfieithydd, ac ymgynghorydd addysg a chynhwysiant, o Gaerdydd, yn siarad am bwysigrwydd cynrychiolaeth a pham mae hunanfoddhad yn un o'r bygythiadau mwyaf i genedlaethau'r dyfodol...

Darllen Mwy

#TrafnidiaethHydref Roqib Monsur Llysgennad nextbike yn esbonio paham mae hon yw’r ffordd orau o deithio o gwmpas Caerdydd

Since the bike-sharing scheme launched in Cardiff earlier this year, I was one of the people that took advantage of the scheme and began travelling using the nextbike for my everyday travels across the city. After using them a few times, I started raving about it to my friends and family, or anyone who would listen, and getting them to use it too.

Darllen Mwy

Mis Hanes Pobl Dduon: “Mae gan bobl y Caribî hanes dwfn gydag amaethyddiaeth sy’n aml yn cael ei anwybyddu.”

“Mae gen i gariad at natur erioed, ac roeddwn i’n disgyrchu tuag ato. Dysgodd natur i mi yr hyn nad oedd cymdeithas yn fodlon ei wneud."

Darllen Mwy