#28

Adeiladu darlun o pa mor hawdd yw hi yn eich gweithle chi i bobl sydd eisiau cerdded, seiclo neu ddefnyddio ac adnabod meysydd ble gellir gwella

1

Problem

Mae teithio iach – cerdded, seiclo, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer rhan o’r siwrne – yn ffordd lawer iachach a mwy cynaliadwy o fynd a dod i’r gwaith. Ond i lawer, mae rhwystrau’n bodoli sy’n eu hatal rhag peri i hyn ddigwydd.

2

Newid Syml

Drwy gael dealltwriaeth glir o ddewisiadau teithio pobl, dysgu sut y gall eich staff ddod i’r gwaith, gallwch adnabod y rhwystra sy’n eu rhwystro ar hyn o bryd rhag cerdded, seiclo, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu rannu car. Gallwch werthuso a oes unrhyw beth y gall eich sefydliad ei wneud i wneud hynny’n haws; mae darparu lle diogel i gyflogeion gadw’u beiciau, ad-dalu teithio iach pan fydd pobl ar fusnes, buddsoddi mewn beiciau cronfa neu system seiclo i’r gwaith oll yn ffyrdd rhagorol o ddangos y gwerth y mae eich sefydliad yn ei roi ar wneud dewisiadau iach, cynaliadwy.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol