#53

Annog eich staff i gofrestru am eu cerdyn llyfrgell rhad ac am ddim, ac i’w ddefnyddio, gan roi gwybodaeth hygyrch am yr hyn a gynigir gan y llyfrgell.

1

Problem

Mae niferoedd aelodau llyfrgelloedd wedi disgyn yn ddiweddar o 1.49 miliwn i 1.44 miliwn yng Nghymru. Bellach mae llyfrgelloedd yn gweithio fel canolbwynt cymunedol; maen nhw’n cynnal corau, gweithgareddau i’r teulu, dosbarthiadau cyfrifiadurol a digwyddiadau cymdeithasol.

2

Newid Syml

Drwy annog staff i gofrestru yn eu llyfrgell leol a dod yn gyfarwydd â’r hyn sydd ar gael yno iddyn nhw, rydych chi’n sicrhau fod pobl yn ymwybodol o gyfleoedd sydd ar gael, er mwyn iddyn nhw wneud yn fawr ohonynt mewn dull sy’n siwtio’u bywydau, ac yn helpu i gyfrannu at eu llesiant yn y gwaith a thu allan iddo.

Resources

More Information about: Annog eich staff i gofrestru am eu cerdyn llyfrgell rhad ac am ddim, ac i’w ddefnyddio, gan roi gwybodaeth hygyrch am yr hyn a gynigir gan y llyfrgell.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu,

You have earned...

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da