#50

Mapio’r sefydliadau cymunedol sy’n angori’r gwaith a wnewch ac archwilio cyfleoedd ar gyfer y dyfodol

1

Problem

Mae angen gwerthfawrogi cryfderau a phosibiliadau o fewn i sefydliadau cymunedol angorol sy’n gweithio yn eich ardal. Mae angen sefydliadau a leolir yn y gymuned arnom, sy’n ceisio ac yn gwrando ar anghenion a barn pobl leol yn hwyluso ac yn eiriol ar eu rhan ac yn darparu gwasanaethau a gweithgareddau ar gyfer y gymuned, gan weithio’n agos mewn partneriaeth â sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydedd sector yn lleol.

2

Newid Syml

Mae angen i gyrff cyhoeddus ddeall y gwerth y mae sefydliadau angorol y gymuned yn ei chwarae ym mywydau pobl leol, a thrwy wneud hyn byddwch chi’n gallu adnabod cyfleoedd pellach i wneud llawer mwy

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da