#78

Defnyddio amrywiaeth o ddulliau a fformatau ymwneud hygyrch a chynhwysol

1

Problem

Canfu Arolwg Cenedlaethol Cymru fod gan 84% o gartrefi Cymru fynediad i’r rhyngrwyd yn 2016/17, er ei bod hi’n glir fod Cymru’n parhau i feddu ar ardaloedd o eithrio digidol, o ganlyniad i ddiffyg isadeiledd, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

2

Newid Syml

I sicrhau gwasanaethau cyhoeddus tryloyw, agored a gonest, y gall pobl deimlo’n rhan ohono, dylech sicrhau eich bod chi’n defnyddio ystod o ddulliau a fformatau ymwneud hygyrch a chynhwysol, gan gynnwys rhai ar lein ac oddi ar lein. Mae hyn yn rhoi cyfle i’r cyhoedd ymwneud â’r gwasanaethau a’r penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, a rhoi ffurf arnynt.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Ymgyfraniad

You have earned...

Ymgyfraniad

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)