#77

Defnyddio Cymraeg a Saesneg plaen yn arferol ymhob dogfen a fwriedir ar gyfer y cyhoedd

1

Problem

Ar draws y DU, mae rhyw 1 o bob 6 o oedolion yn dal i gael trafferth gyda darllen ac ysgrifennu; yng Nghymru mae 12% o boblogaeth Cymru wedi methu â chwrdd Lefel 1 o ran sgiliau llythrennedd sylfaenol, ac mae pobl dros 55 oed yn wynebu heriau mwy na’r cyffredin.

2

Newid Syml

I sicrhau fod gwasanaethau cyhoeddus yn dryloyw, ac y gall pobl deimlo’n rhan ohonynt, dylech sicrhau fod fersiwn Cymraeg / Saesneg syml o ddeunydd a fwriedir ar gyfer y cyhoedd, sy’n cael ei ddarparu’n gyffredin. Mae hyn yn dymchwel rhwystrau fel dogfennau hir, anniddorol a gor-dechnegol sy’n cynnwys iaith arbenigol.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Ymgyfraniad

You have earned...

Ymgyfraniad