Meysydd Blaenoriaeth

Er mwyn i’r Comisiynydd  gael y mwyaf o effaith, penderfynodd y byddai’n well i roi adnoddau i ychydig o feysydd yn fwy manwl.

Roedd hyn yn rhaglen bwysig, ac yn ymestyn dros fwy na 6 mis, gan ymgynhori ac academyddion, rhanddeiliaid, arbenigwyr a’r cyhoedd trwy’r Sgwrs.  Arweiniodd hyn at ddarganfod yr hyn yr oedd yr heriau mwyaf yn wynebu Cymru a lle gallai’r Comisiynydd gael yr effaith mwyaf. Os oes gennych syniadau ar sut gall y Comisiynydd wneud gwahaniaeth neu os oes gennych wybodaeth ar y meysydd blaenoraethol hoffech chi eu rhannu gyda’r tîm, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda