Ysbytai yn Norwy yn ychwanegu cabanau mewn coetiroedd a chwarae-mewn-coedwig ar gyfer gwella –

https://www.treehugger.com/health/norwegian-hospitals-add-woodland-cabins-and-forest-play-nature-healing.html