Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Taith tuag at

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Datblygu sgiliau, cynyddu cyfleoedd a pharchu ein statws fel cenedl ddwyieithog

Darllen Mwy

Cynorthwyo pobl i ymgysylltu â diwylliant yn eu gwaith bob dydd, gan ddangos ein pobl broffesiynol ddiwylliannol ar eu gorau

Darllen Mwy

Defnyddio ymyriadau diwylliannol a ieithyddol i fynd i’r afael â materion cymdeithasol ehangach

Darllen Mwy

Defnyddio diwylliant a’r Gymraeg i sbarduno newid economaidd ac amgylcheddol

Darllen Mwy

Galluogi ein dinasyddion i gyrchu ac ymgysylltu â’u diwylliant hwy eu hunain a diwylliannau eraill

Darllen Mwy

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.

Copy link
Powered by Social Snap