Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Taith tuag at

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Datblygu sgiliau, cynyddu cyfleoedd a pharchu ein statws fel cenedl ddwyieithog

Cynorthwyo pobl i ymgysylltu â diwylliant yn eu gwaith bob dydd, gan ddangos ein pobl broffesiynol ddiwylliannol ar eu gorau

Defnyddio ymyriadau diwylliannol a ieithyddol i fynd i’r afael â materion cymdeithasol ehangach

Defnyddio diwylliant a’r Gymraeg i sbarduno newid economaidd ac amgylcheddol

Galluogi ein dinasyddion i gyrchu ac ymgysylltu â’u diwylliant hwy eu hunain a diwylliannau eraill

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.