Cwricwlwm

Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

Mae Cymru wedi mabwysiadu cwricwlwm newydd sy’n cael ei yrru’n bwrpasol gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn greiddiol iddo.

Mae’r cwricwlwm newydd yn ymgorffori ymagwedd hirdymor gyda phwyslais ar ddatblygu dinasyddion Cymreig cyflawn a moesegol wybodus, ac ymagwedd newydd feiddgar tuag at addysg a sgiliau.

Mae iechyd meddwl a lles dysgwyr yn flaenoriaeth, gyda mwy o lythrennedd eco a’r hinsawdd, gan roi’r sgiliau angenrheidiol i ddysgwyr ifanc ar gyfer byd sero net lle mae gwaith, technoleg a chymdeithas yn newid yn barhaus.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mwy o enghreifftiau o sut mae’r Ddeddf wedi cael effaith ar y cwricwlwm Cymreig?

Adnoddau Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Adnoddau Eraill