Gwastraff

Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

Mae gan Gymru gynlluniau i fod yn genedl ddiwastraff ac mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn fframio ffyrdd newydd o gyrraedd yno.

Mae gan Gymru’r drydedd gyfradd ailgylchu uchaf yn y byd a thrwy leihau ac ailddefnyddio deunyddiau mae ein gwlad fach yn creu swyddi, yn helpu teuluoedd i arbed arian ac yn arbed dros 400,000 tunnell o CO2 rhag cael ei ryddhau bob blwyddyn.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mwy o enghreifftiau o sut mae’r Ddeddf wedi cael effaith ar y cwricwlwm Cymreig?

Adnoddau Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Adnoddau Eraill

Test

Content