Rwy’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ar fy ngwaith rhyngwladol.

Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd cyson gyda’r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol a’i thimau. Rwy’n falch i weld bod Strategaeth Ryngwladol y Llywodraeth yn ffocysu ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Ar hyn o bryd rydyn ni’n trafod gyda’r Llywodraeth sut y gallwn weithio’n well gyda’n gilydd i gyflawni’r canlyniadau o fewn y Strategaeth.  Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru gwnaethom gynnal digwyddiad ym Merlin ym Mawrth 2020 i drafod y ddeddfwriaeth ac ymagwedd yr Almaen tuag at lesiant a chynaliadwyedd.

Yn 2019, gweithiodd fy swyddfa’n agos gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i baratoi ymateb Cymreig i Adolygiad Gwirfoddol Cenedlaethol y DG fel rhan o adroddiad Llywodraeth y DG i’r Cenhedloedd Unedig ar eu cynnydd yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Gallwch ddod o hyd i gyflwyniad y DG yma.

Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru gwnaethom gynnal dwy Uwch-gynhadledd Rhanddeiliaid ym mis Ionawr 2019 i wrando ar beth yr oedd sefydliadau, cyrff cyhoeddus, busnesau ac elusennau yng Nghymru’n ei wneud i gyfrannu i Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Mae’r Nodau Llesiant Cenedlaethol yn cael eu mapio yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a gellir eu gweld yma. Ar 16eg Gorffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adolygiad cenedlaethol gwirfoddol y DG: adroddiad atodol Cymru 2019, sy’n adrodd ar gynnydd y DG tuag at nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig 2030.