Ymgyfraniad

Cysylltodd y cynullwyr nodau â dros 200 o wahanol sefydliadau ac unigolion i gasglu straeon o arfer da gan y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i'w rhannu ag eraill. Gan ddefnyddio eu rhwydwaith eang, cynhaliwyd dau weithdy arloesi ym mis Mawrth gyda phobl sydd wedi dangos meddwl arloesol ac wedi datblygu ffyrdd newydd o weithio. Mae'r bobl hyn yn ein helpu i gasglu syniadau o waith da sy'n cefnogi'r Ddeddf a'r newidiadau syml y gall cyrff cyhoeddus eu gwneud.

Taith tuag at

Ymgyfraniad

Galluogi diwylliant o ymgyfraniad arwyddocaol yn eich sefydliad

Gweithio gyda phobl a rhanddeiliaid i ddeall eu hanghenion, eu dyheadau a’u syniadau

Sicrhau eich bod yn adlewyrchu anghenion, dyheadau a syniadau pobl wrth wneud penderfyniadau a dangos sut yr ydych wedi gwneud hyn

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.