Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

Rhaglen bartneriaeth yw Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol o dan arweiniad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe.

Er mwyn cyflawni dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae’r Comisiynydd wedi ymrwymo i gefnogi ac ysbrydoli arweinwyr y dyfodol Cymru. Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn cefnogi pobl ifanc i ddysgu a gwella eu sgiliau arwain yng Nghymru heddiw ac yn y dyfodol.

Bellach yn ei ail flwyddyn, mae’r rhaglen arweinyddiaeth uchelgeisiol ac arloesol hon wedi denu partneriaid o bob rhan o’r sector cyhoeddus, preifat a sector a’r sector gwirfoddol i gydweithredu i hyfforddi dros bobl ifanc o bob rhan o Gymru mewn datblygu arweinyddiaeth ac yn Neddf Lles ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol.

 Ym mis Tachwedd 2021, lansiodd y Comisiynydd ail rhaglen yr Academi, yn dilyn peilot llwyddiannus yn 2019-2020.

Y Rhaglen

Mae’r rhaglen 8 mis yn cynnwys 7 modiwl sydd i gyd â’r nod o adeiladu gwybodaeth am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a datblygu sgiliau arwain.

Deall Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Hyfforddiant yn y Ddeddf lle bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn gweithdai ar nodau llesiant a ffordd o weithio’r Ddeddf, a byddant yn ymuno â thîm FGC drwy gael eu paru â chydweithwyr FGC ar bynciau a themâu.

Arfer Da Arweinyddiaeth gydag Academi Wales

Bydd y modiwl hwn yn cynnwys datblygu arweinyddiaeth, dysgu sut i ddylanwadu ar eraill, ymwybyddiaeth ofalgar ac arweinyddiaeth mewn gwlad ddwyieithog.

Gweithdai Sgiliau Ymarferol

Gweithdai ar eiriolaeth, cyfathrebu a sgiliau rheoli prosiect.

Arweinyddiaeth ar Waith a Sut mae Cymru'n Gweithio

Bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle i gael trafodaethau manwl gyda Gweinidogion Cymru ac arweinwyr ym maes datblygu cynaliadwy.

Mentora o Chwith

Oherwydd ei lwyddiant fel rhan o raglen flaenorol yr Academi, bydd cyfranogwyr yn cael eu paru ag arweinwyr Cyhoeddus, Preifat, Gwirfoddol Cymru i gymryd rhan mewn mentora o chwith.

Cynlluniau Gweithredu

Fel rhan o’r modiwl hwn, bydd cyfranogwyr yn datblygu cynlluniau gweithredu unigol o amgylch pwnc o’u dewis gyda chefnogaeth tîm FGC, gweddill y garfan a chydweithwyr o’u sefydliadau eu hunain.

Digwyddiad Arweinwyr Ifanc Cymru

Bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle i ymgysylltu ag arweinwyr ieuenctid rhyngwladol a Gweinidogion

Partneriaid Cyflenwi

Mae clywed am deithiau pobl eraill a chwrdd â’r tîm ehangach wedi dangos i mi fy mod yn gallu gwneud llawer mwy nag yr wyf yn meddwl.”
Yn falch ac ychydig yn emosiynol yn ein graddio yn yr Academi Arweinyddiaeth! Rydw i wedi gwneud ffrindiau oes, wedi cael cymaint o brofiadau ac wedi magu cymaint o hyder. Mae'r garfan yn sêr ac yn mynd i newid y byd!
Helen Atkinson | Scouts Cymru

Cofrestrwch i gael mynediad unigryw i'r holl newyddion diweddaraf, fideos newydd, blogiau a mwy yn ein cylchlythyr misol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.