Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

Rhaglen bartneriaeth yw Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol o dan arweiniad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe

Er mwyn cyflawni dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, gosododd y Comisiynydd chwe maes blaenoriaeth ar gyfer ei thymor, sy'n cynnwys adeiladu 'sgiliau ar gyfer y dyfodol.' Bydd y rhaglen hon yn cefnogi pobl ifanc gyda chyfleoedd i ddysgu a gwella eu sgiliau, er mwyn sicrhau bod gennym arweinyddiaeth gref yng Nghymru heddiw ac yn y dyfodol. Bydd y rhaglen arweinyddiaeth uchelgeisiol ac arloesol hon yn gweld partneriaid o bob rhan o’r sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector yn cydweithredu i hyfforddi rhwng 20-30 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru mewn datblygu arweinyddiaeth ac yn y Ddeddf Llesiant ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol. Ym mis Tachwedd 2021, bydd y Comisiynydd yn lansio ail raglen Academi, yn dilyn peilot llwyddiannus yn 2019-2020. Mae manylion y rhaglen gyntaf i'w gweld isod - a chyhoeddir manylion pellach am yr ail academi yn fuan. Yn ystod y rhaglen bydd y cyfranogwyr yn herio meddwl cyfredol trwy fentora o chwith ac yn cydweithredu ag arbenigwyr a llunwyr penderfyniadau ar yr heriau mwyaf dybryd. Bydd y rhaglen hon yn helpu ein harweinwyr ifanc i adeiladu'r sgiliau, y wybodaeth a'r rhwydweithiau sydd eu hangen arnynt i wneud penderfyniadau ar gyfer gwell gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol. Mae manylion rhaglen academi eleni ar gael yma a gwnewch gais yma erbyn 15fed o Hydref 2021.  Isod mae trosolwg o Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-2020.

Eisiau gwybod mwy?

Cyfranogwyr 2019-2020

Helen Atkinson,

Helen Atkinson

Anna Bailey,

Anna Bailey

Ashley Bale,

Ashley Bale

Joshua Beynon,

Joshua Beynon

Alexandra Fitzgerald,

Alexandra Fitzgerald

Jonathan Grimes,

Jonathan Grimes

Elenid Haf Roberts,

Elenid Haf Roberts

Emily Hattersley,

Emily Hattersley

Gwenfair Hughes,

Gwenfair Hughes

Kirsty James,

Kirsty James

Gabriella Nizam,

Gabriella Nizam

Molly Palmer,

Molly Palmer

Hayley Rees,

Hayley Rees

Bethany Roberts,

Bethany Roberts

Chris Roscoe,

Chris Roscoe

Emily-Rose Jenkins,

Emily-Rose Jenkins

Kimberley Tariro Mamhende,

Kimberley Tariro Mamhende

Dan Tram,

Dan Tram

Mishan Wickremasinghe,

Mishan Wickremasinghe

Chloe Winstone,

Chloe Winstone

Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol logo,

Partneriaid Cyflenwi

Partneriaid Cyllido 2019-2020

Arup
BBC Cymru Wales
Celsa Steel
Costain
National Assembly for Wales
Natural Resources Wales
Future Generations Commissioner for Wales
Principality
Public Health Wales
Scouts Cymru
South Wales Police and Crime Commissioner
Transport for Wales
University of South Wales
Wales Millennium Centre

Bwrdd Cynghori 2019-2020

Mae Bwrdd Cynghori Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnwys cynrychiolaeth o bob un o’n partneriaid ac eraill a fedr ddarparu arbenigedd a gwybodaeth. Maen nhw’n cynnwys:

Sophie Howe,

Sophie Howe

Ali Abdi, Citizens Cymru Wales a Phorth Cymunedol Prifysgol Cymru

Ali Abdi

Citizens Cymru Wales a Phorth Cymunedol Prifysgol Cymru

Sumina Azam,

Sumina Azam

Rhiannon Beaumont-Wood,

Rhiannon Beaumont-Wood

Kara Brussen,

Kara Brussen

Mark Cadwallader,

Mark Cadwallader

Graeme Farrow,

Graeme Farrow

Richard Flowerdew,

Richard Flowerdew

David Jukes,

David Jukes

Richard Lewis,

Richard Lewis

Sarah Nagle,

Sarah Nagle

Dan Rayner,

Dan Rayner

Nick Rowe,

Nick Rowe

Ross Storr,

Ross Storr

Rhodri Talfan Davies,

Rhodri Talfan Davies

Su Turney,

Su Turney

Lowri Williams,

Lowri Williams

Hywel Woolf,

Hywel Woolf

Lisa Yates,

Lisa Yates

Delivery Team

Najma Hashi,

Najma Hashi

,

Libbi Prestidge,

Libbi Prestidge