Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

Rhaglen bartneriaeth yw Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol o dan arweiniad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe.

Er mwyn cyflawni dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae’r Comisiynydd wedi ymrwymo i gefnogi ac ysbrydoli arweinwyr y dyfodol Cymru. Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol yn cefnogi pobl ifanc i ddysgu a gwella eu sgiliau arwain yng Nghymru heddiw ac yn y dyfodol.

Bellach yn ei ail flwyddyn, mae’r rhaglen arweinyddiaeth uchelgeisiol ac arloesol hon wedi denu partneriaid o bob rhan o’r sector cyhoeddus, preifat a sector a’r sector gwirfoddol i gydweithredu i hyfforddi dros bobl ifanc o bob rhan o Gymru mewn datblygu arweinyddiaeth ac yn Neddf Lles ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol.
 
Ym mis Tachwedd 2021, lansiodd y Comisiynydd ail rhaglen yr Academi, yn dilyn peilot llwyddiannus yn 2019-2020.

Nid eich rhaglen nodweddiadol

Peirianwyr, ffeminyddion, biolegwyr morol, artistiaid, myfyrwyr, graddedigion, gweithwyr manwerthu, amgylcheddwyr, gweision sifil, cyfreithwyr a llawer mwy, oedd y garfan wych ddiweddaraf o 32 o gynrychiolwyr ifanc, amrywiol o Gymru i’n Hacademi Arweinyddiaeth.

Mae pob cynrychiolydd yn dod â rhywbeth gwahanol i’r bwrdd ac rydym wedi bod mor gyffrous i ddysgu oddi wrth ein gilydd a herio ein gilydd i wneud yn well ar gyfer ein pobl a’n planed.

Mae’r rhaglen yn annog y garfan i roi’r sgiliau y maent yn eu dysgu ar waith, o fewn eu sefydliad, sector neu gymuned eu hunain, drwy Gynllun Gweithredu Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sy'n cael ei gefnogi gan fy nhîm fy hun o Ysgogwyr Newid.

Bydd ein cyfranogwyr yn cael eu gwahodd i ymuno â’n rhwydwaith Alumni – i lywio’r mudiad o newid ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a pharhau i weithio gyda ni i ysgogi’r newid sydd ei angen ar Gymru i drawsnewid ei hun yn genedl llesiant.

Yn ystod y rhaglen mae'r cyfranogwyr yn herio'r meddwl presennol trwy fentora o'r chwith ac yn cydweithio ag arbenigwyr a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar yr heriau mwyaf enbyd. Mae’r rhaglen hon yn helpu ein harweinwyr ifanc i feithrin y sgiliau, y wybodaeth, a’r rhwydweithiau sydd eu hangen arnynt i wneud penderfyniadau ar gyfer gwell gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol. Mae mwy o fanylion am raglen academi eleni i'w gweld yma ac isod gallwch ddod o hyd i fanylion yr academi gyntaf.

Partneriaid Cyflenwi

Partneriaid Cyllido 2019-2020

Arup
BBC Cymru Wales
Celsa Steel
Costain
National Assembly for Wales
Natural Resources Wales
Future Generations Commissioner for Wales
Principality
Public Health Wales
Scouts Cymru
South Wales Police and Crime Commissioner
Transport for Wales
University of South Wales
Wales Millennium Centre

Eisiau gwybod mwy?

Cyfranogwyr 2019-2020

Helen Atkinson,

Helen Atkinson

Anna Bailey,

Anna Bailey

Ashley Bale,

Ashley Bale

Joshua Beynon,

Joshua Beynon

Alexandra Fitzgerald,

Alexandra Fitzgerald

Jonathan Grimes,

Jonathan Grimes

Elenid Haf Roberts,

Elenid Haf Roberts

Emily Hattersley,

Emily Hattersley

Gwenfair Hughes,

Gwenfair Hughes

Kirsty James,

Kirsty James

Gabriella Nizam,

Gabriella Nizam

Molly Palmer,

Molly Palmer

Hayley Rees,

Hayley Rees

Bethany Roberts,

Bethany Roberts

Chris Roscoe,

Chris Roscoe

Emily-Rose Jenkins,

Emily-Rose Jenkins

Kimberley Tariro Mamhende,

Kimberley Tariro Mamhende

Dan Tram,

Dan Tram

Mishan Wickremasinghe,

Mishan Wickremasinghe

Chloe Winstone,

Chloe Winstone

Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol logo,

Bwrdd Cynghori 2019-2020

Mae Bwrdd Cynghori Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnwys cynrychiolaeth o bob un o’n partneriaid ac eraill a fedr ddarparu arbenigedd a gwybodaeth. Maen nhw’n cynnwys:

Sophie Howe,

Sophie Howe

Ali Abdi, Citizens Cymru Wales a Phorth Cymunedol Prifysgol Cymru

Ali Abdi

Citizens Cymru Wales a Phorth Cymunedol Prifysgol Cymru

Sumina Azam,

Sumina Azam

Rhiannon Beaumont-Wood,

Rhiannon Beaumont-Wood

Kara Brussen,

Kara Brussen

Mark Cadwallader,

Mark Cadwallader

Graeme Farrow,

Graeme Farrow

Richard Flowerdew,

Richard Flowerdew

David Jukes,

David Jukes

Richard Lewis,

Richard Lewis

Sarah Nagle,

Sarah Nagle

Dan Rayner,

Dan Rayner

Nick Rowe,

Nick Rowe

Ross Storr,

Ross Storr

Rhodri Talfan Davies,

Rhodri Talfan Davies

Su Turney,

Su Turney

Lowri Williams,

Lowri Williams

Hywel Woolf,

Hywel Woolf

Lisa Yates,

Lisa Yates

Delivery Team

,

Najma Hashi,

Najma Hashi

Libbi Prestidge,

Libbi Prestidge

Cofrestrwch i gael mynediad unigryw i'r holl newyddion diweddaraf, fideos newydd, blogiau a mwy yn ein cylchlythyr misol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.