Ymholiad y cyfryngau neu’r wasg

Os oes gennych ymholiad gan y cyfryngau neu’r wasg, cysylltwch â ni ar comms@futuregenerations.wales neu e-bostiwch Claire, Arweinydd y Cyfryngau ar claire.rees@cenedlaethaurdyfodol.cymru

 

 

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Rhestr o’r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Gweld yr holl Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

Cwynion

Mae’n dda cael sylwadau a chanmoliaeth, ond os oes gennych gŵyn, dyma ein polisi.

Cofrestrwch i gael mynediad unigryw i'r holl newyddion diweddaraf, fideos newydd, blogiau a mwy yn ein cylchlythyr misol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.