Newyddion

26/6/24 Derek Walker

Galwad am Dystiolaeth a gyhoeddwyd wrth i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Derek Walker, ddweud bod pobl wedi cael llond bol ar gyflwr ein dyfroedd

Mae cenedlaethau’r dyfodol yn haeddu mwy o frwydr gan bob un ohonom dros afonydd a moroedd glân, meddai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Derek Walker, wrth iddo ofyn i bobl rannu...

14/6/24

Gwnewch gais nawr ar gyfer Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol – Yusra yn rhannu ei stori

Dyma Yusra Chaudhary, a raddiodd yn ddiweddar yn rhannu sut y gwnaeth yr Academi, ynghyd â’i gwaith i leihau stigma mislif, ei helpu i sylweddoli bod mwy nag un ffordd...

27/3/24

Ystyriaeth hirdymor i leihau anghydraddoldebau iechyd ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol

Ystyriaeth hirdymor i leihau anghydraddoldebau iechyd ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol

7/3/24 Derek Walker

Ni allwn aros i wella iechyd ein cenedl a gweithredu ar yr argyfyngau natur a hinsawdd – datganiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Ni all gwella iechyd ein cenedl a gweithredu ar yr argyfyngau natur a hinsawdd aros. Mae angen cymorth ar ffermwyr a chymunedau i baratoi ar gyfer y dyfodol. 

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.