Newyddion

27/3/24

Ystyriaeth hirdymor i leihau anghydraddoldebau iechyd ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol

Ystyriaeth hirdymor i leihau anghydraddoldebau iechyd ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol

7/3/24 Derek Walker

Ni allwn aros i wella iechyd ein cenedl a gweithredu ar yr argyfyngau natur a hinsawdd – datganiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Ni all gwella iechyd ein cenedl a gweithredu ar yr argyfyngau natur a hinsawdd aros. Mae angen cymorth ar ffermwyr a chymunedau i baratoi ar gyfer y dyfodol. 

24/11/23 Derek Walker

Gall Cymru Can wneud yn well i wella bywydau heddiw ac yfory

Yma, mae’n egluro’r camau nesaf a pham y mae’n credu y gall Cymru Can ddefnyddio’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i wneud Cymru’n well lle i fyw ynddo yn awr, ac...

14/11/23

Cymru Can – strategaeth newydd gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – yn dweud bod yn rhaid i’r gyfraith llesiant weithio’n galetach

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Derek Walker, yn galw am gyflymder gwell a graddfa ehangach wrth weithredu cyfraith cenedlaethau’r dyfodol. Daw hyn wrth iddo gyflwyno ei strategaeth newydd, 'Cymru Can'. 

30/10/23 Derek Walker

“Mae gwahardd plastig untro yn bwysig i’n hinsawdd a natur, ein hiechyd a’n cymunedau,” meddai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Derek Walker.

"Mae gwahardd plastig untro yn bwysig i'n hinsawdd a natur, ein hiechyd a'n cymunedau," meddai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Derek Walker.

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.