Newyddion

12/4/21 Sophie Howe

Manyleb: Cefnogaeth i’n gwaith ar adferiad gwyrdd, cyfartal a chyfiawn (arbenigedd economaidd a dadansoddiad ariannol)

Mae'r fanyleb hon yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (CDC), i ddarparu cefnogaeth economaidd a dadansoddol i'n gwaith...

10/2/21 Sophie Howe

Adeiladu Nôl yn Greadigol: Bardd Preswyl ar gyfer y Dyfodol

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn datgan cyfle cyffrous i fardd datblygol a fydd yn dod â Deddf Llesiant...

20/1/21 Sophie Howe

Mae cyllideb nesaf Llywodraeth Cymru’n gyfle i gael adferiad gwyrdd a chyfiawn yn dilyn y pandemig

Rwy’n cydnabod yr heriau arwyddocaol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u hwynebu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’n gadarnhaol bod y gyllideb ddrafft 2021-22, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020,...

16/12/20

Os ydyw 2020 wedi dangos y gallwn fyw ein bywydau yn agosach at adref, sut fedrwn ni gloi’r manteision i mewn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Bu’r cyhoeddiad nôl ym mis Mawrth eleni bod y DG yn mynd i brofi cyfyngiadau symud yn sioc i ni i gyd a gwnaethant greu heriau sylweddol wrth i ni...

10/12/20 Sophie Howe

Cefnogi’r Mesur: Yr hawl dan y gyfraith i gael cartref yw un o’r rhoddion gorau y gallem ei roi i genedlaethau’r dyfodol

Rwy’n cefnogi ‘Cefnogi’r Mesur’, ymgyrch ar y cyd gan yr elusennau tai Tai Pawb, CIH Cymru a Shelter Cymru i ddod ag argyfwng tai a digartrefedd Cymru i ben.

2/12/20 Sophie Howe

Mae parthau glas yn bwysig – dyna pam rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau fod pobl yn gallu mynd i natur ar ôl cerdded prin bedwar munud

Dylai pobl Cymru fod yn gallu mynd i fyd natur ar ôl cerdded pedwar munud neu lai o ble maen nhw’n byw, yn ôl cyhoeddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn...

26/11/20 Sophie Howe

Ymateb i ganfyddiadau adroddiad M4: Adeiladu cymunedau’r dyfodol gyda thrafnidiaeth lân, fforddiadwy a hygyrch

“Mae’r ddadl o gwmpas dyfodol yr M4 â’i thagfeydd parhaus wedi ymwneud gormod ag anghenion y car a dim digon ag anghenion pobl De Ddwyrain Cymru a’n hamgylchedd.

25/11/20 Sophie Howe

Bydd goroeswyr trais yn y cartref sy’n gweithio i Genedlaethau’r Dyfodol Cymru’n cael cymorth ariannol i adael perthynas dreisgar

Cyhoeddwyd heddiw y bydd pobl sy’n gweithio i Genedlaethau’r Dyfodol Cymru’n medru cael cymorth ariannol i ddianc rhag perthynas dreisgar.

18/11/20 Sophie Howe

Gwell trafnidiaeth gyhoeddus a ‘gostyngiad mawr’ yn y cynllun allyriadau yn cael ei groesawu gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae gweledigaeth newydd o drafnidiaeth ar gyfer dyfodol Cymru sy’n rhoi blaenoriaeth i drafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol yn gam cadarnhaol tuag at newid arferion teithio’r genedl, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r...