Newyddion

2/12/22 Preifat: Sophie Howe

Mae Cymru – lle nad gair jargon yn unig yw llesiant, ond y gyfraith – yn myfyrio ar saith mlynedd o Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n arwain y byd

Cwricwlwm sy’n addas ar gyfer y dyfodol ar gyfer ein plant, paneli solar yn arbed £1m y flwyddyn i ysbyty mewn biliau trydan, rhewi adeiladau ffyrdd a channoedd o bobl...

25/11/22 Preifat: Sophie Howe

Dy Intern-daith di: Cowshed a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn creu lleoliad newydd ar gyfer grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yng Nghymru

Mae Cowshed wedi ymuno â Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru i gynnig mwy o gyfleoedd â thâl i bobl sy’n wynebu rhwystrau rhag dechrau gyrfa mewn cyfathrebu oherwydd hil, crefydd,...

8/11/22 Preifat: Sophie Howe

Sut olwg allai fod ar y byd heddiw pe bai gan bob gwlad ddeddf a oedd yn gwarchod cenedlaethau’r dyfodol?

Mae ‘gwarcheidwad y rhai nad ydynt eto wedi’u geni’, y gyntaf yn y DU, yn annog gwledydd eraill yn COP27 yr wythnos hon i warchod cenedlaethau’r dyfodol rhag argyfyngau hinsawdd,...

3/11/22 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn galw am syniadau polisi hirdymor i amddiffyn rhag argyfyngau costau byw yn y dyfodol

Dywed Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru y dylid defnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel amddiffynfa yn erbyn argyfyngau costau byw pellach yn y dyfodol.  

25/10/22 Preifat: Sophie Howe

Rhoi lle canolog i leisiau cymunedol er mwyn hybu bywydau cenedlaethau’r dyfodol

Mae lleisiau rhai o gymunedau Cymru sydd wedi'u tangynrychioli fwyaf wedi'u rhoi wrth wraidd ffordd newydd o greu polisi argyfwng hinsawdd a natur er budd cenedlaethau'r dyfodol.

21/10/22 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf y DU, Sophie Howe, yn ymweld â Dulyn i rannu’r hyn a ddysgwyd yng Nghymru ar ddiogelu cenedlaethau’r dyfodol yn ôl y gyfraith

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymweld â Dulyn, Iwerddon, yr wythnos hon wrth i’r ddwy wlad rannu’r hyn a ddysgwyd ar ddiogelu cenedlaethau’r dyfodol yn ôl y gyfraith.

4/3/22 Preifat: Sophie Howe

Wcráin – Fel Cenedl Noddfa, mae angen i Gymru sicrhau bod ffoaduriaid sy’n cyrraedd yma o bob rhan o’r byd yn dod o hyd i ni yn genedl groesawgar

Rydym i gyd wedi ein syfrdanu gan y digwyddiadau trasig sy’n datblygu yn yr Wcráin ac mae’n hollbwysig ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu’r rhai...

16/2/22 Preifat: Sophie Howe

Ymateb Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru i dreial UBI Llywodraeth Cymru

“Mae’r cyhoeddiad heddiw yn gam pwysig ymlaen i’r rhai sy’n gadael gofal, ac er nad yw hwn yn Incwm Sylfaenol Cyffredinol llawn, rwy’n croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r treial hwn."

16/2/22 Preifat: Sophie Howe

Gweithredu’n ogystal â thrafod: Storïau am ein taith bersonol – ysgwyddo’r newid yr ydym am ei weld mewn eraill

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n bwriadu tendro contract tymor byr i gynorthwyo’r tîm i becynnu a chyflwyno enghreifftiau o’n taith bersonol i ‘weithredu’n ogystal â thrafod’ y Ddeddf ac ysgwyddo’r...

9/2/22 Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn galw am dreial Wythnos Waith Fyrrach

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi galw ar Lywodraeth Cymru i lansio treial wythnos waith fyrrach.

12/1/22

Cais am Gynigion: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – yn dangos beth sy’n bosibl

Fel rhan o’n dyletswydd i hyrwyddo’r egwyddor datblygu cynaliadwy, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, yn chwilio am asiantaeth i greu a chyflawni ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus i hyrwyddo’r egwyddor...

21/12/21

Yn ysbrydoli hyrwyddwyr llesiant y dyfodol – Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol 2021

Ar ôl llwyddiant academi beilot 2020, mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol wedi dychwelyd yn 2021 i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr Cymru.

17/12/21

Manyleb: ymchwil i ddyfodol llywodraethu

Mae'r ymarfer tendro hwn yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, ac a all ein helpu i ystyried sut y...

17/12/21 Preifat: Sophie Howe

Cyllideb ddrafft: Eiliad dyngedfennol i Lywodraeth Cymru

Mae'r gyllideb sydd ar ddod yn eiliad dyngedfennol i Lywodraeth Cymru.

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.