Newyddion

16/12/21 Preifat: Sophie Howe

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol: Ni fu erioed yn bwysicach deall y byd o’n cwmpas a byd amcanol yfory

Felly mae'n hynod bwysig bod Llywodraeth Cymru yn rhyddhau Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol, fel y gwnaethant yr wythnos hon.

16/12/21 Preifat: Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn croesawu’r cerrig milltir a osodwyd gan y Llywodraeth ond dywed bod angen mwy o uchelgais mewn rhai meysydd

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn gyfraith sy'n gosod dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i amddiffyn buddiannau cenedlaethau'r dyfodol wrth gwrdd â heriau heddiw. Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn...

26/11/21 Preifat: Sophie Howe

Adroddiad newydd yn datgelu byddai Incwm Sylfaenol Cyffredinol yng Nghymru yn torri tlodi yn ei hanner

Byddai tlodi yng Nghymru yn cael ei haneru pe bai Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i Incwm Sylfaenol Cyffredinol (UBI) blaengar, yn ôl astudiaeth fawr a gomisiynwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol...

18/11/21

“Ar ôl Mis Hanes Pobl Dduon – gadewch i ni sicrhau mai 2021 yw’r flwyddyn y mae’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu wirioneddol yn glynu”

Rwyf wedi gweld Mis Hanes Pobl Dduon yn mynd a dod ar hyd y blynyddoedd. Ac er bod llawer o bethau wedi newid ers tyfu i fyny fel plentyn hil...

12/11/21 Preifat: Sophie Howe

Rhybudd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: Peidiwch ag anwybyddu diwylliant yn adferiad yr hinsawdd

Mae diwylliant yn offeryn pwerus ar gyfer ymladd newid hinsawdd, medd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru heddiw yn COP 26.

10/11/21 Preifat: Sophie Howe

Cymru’n arwain y ffordd gyda Deddfwriaeth Cenedlaethau’r Dyfodol – Mae’r Cenhedloedd Unedig yn bwriadu mabwysiadu Dull Cymreig

Mae Cymru yn arwain y ffordd yn yr ymdrech i amddiffyn Cenedlaethau’r Dyfodol, meddai’r Cenhedloedd Unedig.

4/11/21 Preifat: Sophie Howe

“Byddwn ni’n troi’n ynysig” rhybyuddia cymuned Gymreig a gafodd ei tharo gan lifogydd – wrth i adroddiad newydd annog y rhai sy’n gwneud penderfyniadau i amddiffyn y rhai lleiaf cyfrifol am newid yn yr hinsawdd

Mae gweithredu ar unwaith sy'n rhoi'r bobl sy'n cael eu niweidio fwyaf gan yr argyfwng hinsawdd a natur yng nghanol y broses o lunio polisïau yn hanfodol i atal anghydraddoldebau...

1/11/21 Preifat: Sophie Howe

Y Comisiynydd yn COP26

Mae gan Gymru stori enfawr i'w hadrodd yn COP26 - ein Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

29/10/21

Mis Hanes Pobl Dduon: “Dylai plant gael eu dysgu am eu hanes fel ei fod yn dod yn beth arferol, nid rhywbeth annormal ac anhysbys.”

“Pan fyddaf yn edrych ar fy mywyd mae'n teimlo fy mod i wir yn cymryd ar ôl fy mam."

28/10/21

Mis Hanes Pobl Dduon: “Rwy’n credu ei bod yn bwysig cofio nad oes angen i ni, fel pobl Ddu, aros am fis allan o’r flwyddyn – gallwn fod yn dathlu ein gilydd ar unrhyw adeg.”

“Ar hyd fy oes, rydw i wedi bod eisiau bod yn feddyg, fodd bynnag, yn fy ail flwyddyn o astudiaethau, pan ddechreuais blygio fy hun i mewn i wahanol gymunedau...

17/10/21

Mis Hanes Pobl Dduon: “Mae cymaint o hanes pobl Ddu nad yw pobl ddim yn ei wybod – mae’n bryd dechrau dysgu.”

Rydyn ni'n dathlu Mis Hanes Pobl Dduon #proudtobe gyda straeon gan bobl Ddu ledled Cymru ar wersi Gall hanes pobl dduon ein dysgu ni am y dyfodol. Yma, mae Jessica...

8/10/21

Mis Hanes Pobl Dduon: “Mae gan bobl y Caribî hanes dwfn gydag amaethyddiaeth sy’n aml yn cael ei anwybyddu.”

“Mae gen i gariad at natur erioed, ac roeddwn i’n disgyrchu tuag ato. Dysgodd natur i mi yr hyn nad oedd cymdeithas yn fodlon ei wneud."

22/7/21 Preifat: Sophie Howe

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb – llythyr agored at y Prif Weinidog

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb – llythyr agored at Brif Weinidog Cymru.

12/7/21 Preifat: Sophie Howe

Gallwn roi diwedd ar dlodi tanwydd gyda chynllun buddsoddi ôl-osod £15bn ar gyfer ein cartrefi, meddai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Gallai tlodi tanwydd gael ei ddileu yng Nghymru erbyn 2030 os yw Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gynllun tymor hir i wella effeithlonrwydd ein cartrefi, meddai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

7/7/21 Preifat: Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru yn gofyn am esboniad i eithriadau rhewi ffyrdd

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, Sophie Howe, wedi gofyn i Lywodraeth Cymru egluro sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud ar eithriadau rhewi adeiladu ffyrdd Cymru.

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.