Newyddion

30/6/21

Pwysau yn cynyddu ar Lywodraeth y DU i ddilyn Llywodraeth Cymru a chefnogi Mesur Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae mwy na dwy ran o dair o’r cyhoedd eisiau i’r Llywodraeth ystyried cenedlaethau’r dyfodol wrth lunio polisïau - yn ôl ymchwil newydd - ac mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng...

22/6/21 Preifat: Sophie Howe

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, yn croesawu’r newyddion bod pob prosiect adeiladu ffyrdd newydd yng Nghymru yn cael ei oedi gan Lywodraeth Cymru

“Mae hwn yn gam enfawr i’r cyfeiriad cywir ar gyfer Cymru iachach, gydnerth a mwy cyfartal ac mae’n dangos y gwahaniaeth y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei wneud."

15/6/21 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn croesawu cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer y pum mlynedd nesaf – ond dywed bod yna ddiffyg yn y manylion a’r llinell amser

“Mae Rhaglen Lywodraethu newydd Llywodraeth Cymru yn ein hatgoffa o’r anghydraddoldebau a’r anghyfiawnderau difrifol sy’n wynebu cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, a waethygwyd gan ddigwyddiadau allweddol y flwyddyn ddiwethaf."

24/5/21 Preifat: Sophie Howe

Angen gweledigaeth radical i Gymru er mwyn creu swyddi sy’n addas ar gyfer y dyfodol, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei chynllun ar gyfer llywodraeth newydd

Gellid creu miloedd o swyddi ‘addas ar gyfer y dyfodol’ pe bai Llywodraeth newydd Cymru’n cofleidio gweledigaeth radical i Gymru, yn ôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

12/4/21 Preifat: Sophie Howe

Manyleb: Cefnogaeth i’n gwaith ar adferiad gwyrdd, cyfartal a chyfiawn (arbenigedd economaidd a dadansoddiad ariannol)

Mae'r fanyleb hon yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (CDC), i ddarparu cefnogaeth economaidd a dadansoddol i'n gwaith...

10/2/21 Preifat: Sophie Howe

Adeiladu Nôl yn Greadigol: Bardd Preswyl ar gyfer y Dyfodol

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn datgan cyfle cyffrous i fardd datblygol a fydd yn dod â Deddf Llesiant...

20/1/21 Preifat: Sophie Howe

Mae cyllideb nesaf Llywodraeth Cymru’n gyfle i gael adferiad gwyrdd a chyfiawn yn dilyn y pandemig

Rwy’n cydnabod yr heriau arwyddocaol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u hwynebu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’n gadarnhaol bod y gyllideb ddrafft 2021-22, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020,...

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.