Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymuno â’r Pab Francis, Chris Hemsworth a Siaradwyr Nodedig Eraill yn y Gynhadledd TED Gyntaf-Erioed am Ddim

Bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe yn ymuno â’r Tywysog William, y Pab Francis, Al Gore a dros 50 o siaradwyr nodedig yn y gynhadledd TED gyntaf erioed am ddim, y dydd Sadwrn hwn.

Bydd Countdown, menter fyd-eang i hyrwyddo a chyflymu atebion i’r argyfwng hinsawdd, yn lansio yn ystod y digwyddiad, a fydd yn agored i’r cyhoedd ac yn gwbl ymroddedig i sgwrs am yr argyfwng hinsawdd.

Bydd Sophie, yn ei rôl fel ‘gwarcheidwad’ buddiannau cenedlaethau’r dyfodol, fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru arloesol, yn siarad am rôl Cymru yn y dasg o feddwl yn wahanol am weithredu ar yr hinsawdd. 

Cafodd ei gwahodd i recordio ei sgwrs TED hi ei hunan ar gyfer y digwyddiad byd-eang hwn, ac fel rhan o’r sesiwn ‘Action’ a gynhelir gan yr actorion Priyanka Chopra Jonas a Chris Hemsworth, mae’n rhoi trosolwg o’r hyn y dylai gwneuthurwyr polisi ei wneud i ddiogelu cenedlaethau’r dyfodol.

Gan archwilio sut i feddwl ar frys ac yn yr hirdymor am y newid yn yr hinsawdd, mae’r digwyddiad yn edrych ar yr hyn y gallwn ni fel unigolion, cymunedau a sefydliadau ei wneud i lunio gwell dyfodol. 

Mae sgwrs y comisiynydd, a fydd yn cael ei sgrinio’n fyw o 8.50pm (amser y DU) yn edrych ar y modd y mae’r ddeddf arloesol wedi gwneud newidiadau i bolisi yng Nghymru, drwy gyfrwng ei saith nod llesiant a’r pum dull o weithio, ac yn rhoi enghreiffitau ymarferol o’r modd y gallwn i gyd wneud newid. 

Mae’r comisiynydd, sy’n fam i bump, yn trafod Cymru fel yr unig wlad yn y byd i ddeddfu i warchod buddiannau cenedlaethau’r dyfodol, a llywio’r rôl pan fydd llawer o’r dyfodol yn anhysbys i ni.

Golyga’r ddeddf, a ddaeth i rym yn 2015, bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus weithio i wneud Cymru’n iachach, yn fwy cydnerth, cyfartal, cydlynus, llewyrchus a chyfrifol ar lefel byd-eang gyda diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, drwy gyfrwng dulliau o weithio yn cynnwys, meddwl yn yr hirdymor, atal a chydweithredu. 

Mae’r digwyddiad TED yn casglu ynghyd wyddonwyr, actifyddion, entrepreneuriaid, cynllunwyr trefol, ffermwyr, Prif Weithredwyr, buddsoddwyr, artistiaid a swyddogion llywodraeth. 

Mae cyfranogwyr eraill yn cynnwys Chris Hemsworth, Jaden Smith, Yemi Alade, Don Cheadle, a Mark Ruffalo. Gweler y rhestr llawn yma.

Dywedodd Chris Anderson, partner sefydlu Countdown a Phennaeth TED: “Mae hinsawdd yn brif flaenoriaeth i TED ac aelodau o’n cymuned, ac rydyn ni’n falch fel sefydliad i ymrwymo’n gyfan gwbl i’r frwydr dros ein dyfodol ni i gyd.”

Cafodd sgyrsiau eu recordio ymlaen llaw oherwydd y pandemig. Bydd y gynhadledd rithwir yn cael ei ffrydio’n fyw 4:00 yh – 10:00 yh BST ar Hydref 10fed.

Gallwch wylio ar www.youtube.com/TED

Cofrestwch i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf yma. Gallwch wylio sgwrs y comisiynydd ar ôl y digwyddiad, yma: go.ted.com/sophiehowe