Heddiw rydym wedi hysbysebu am ddau gontract i gefnogi Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol gyda gwaith cyfathrebu.

Cymorth cyfathrebu i Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Fel rhan o’n dyletswydd i hyrwyddo’r egwyddor datblygu cynaliadwy, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn chwilio am asiantaeth, unigolyn neu gonsortia i ddarparu cymorth cyfathrebu ar draws ei raglen waith.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 27 Gorffennaf

Dyddiad cyflwyno: 1 Awst 2022 – 31 Mawrth 2023

Darllenwch yr Hysbysiad llawn ar GwerthwchiGymru yma.

 

 

Cefnogaeth i’r Ymgyrch Cyfathrebu i hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

2022-23 yw blwyddyn olaf tymor cyntaf Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn y swydd. Mae Comisiynydd newydd yn cael ei benodi drwy broses penodiadau cyhoeddus a arweinir gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei hysbysebu ganol mis Gorffennaf. Rhagwelir y bydd y Comisiynydd newydd yn ei swydd erbyn 1 Chwefror 2023.

Yn ystod y cyfnod hwn (Awst – Ionawr), byddwn yn bwrw ymlaen â phrosiect i gyfleu effaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ystod ei saith mlynedd gyntaf. Mae data ac astudiaethau achos yn cael eu coladu ar sail nifer o themâu, ac rydym am eu troi’n straeon effaith uchel ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd gan ddefnyddio naratif cyffredinol.

Mae arnom angen unigolyn/asiantaeth neu gonsortia i helpu i ddatblygu a chyflwyno ymgyrch sy’n dangos effaith genedlaethol, lleol a rhyngwladol y ddeddfwriaeth hon sy’n arwain y byd, ac sy’n arwain at weithredu pellach.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 27 Gorffennaf

Dyddiad cyflwyno: 2 Awst 2022 – 3 Chwefror 2023

Darllenwch yr Hysbysiad llawn ar GwerthwchiGymru yma.