Cylchlythyr cyntaf gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Still photo of staff in the office of Future Generations Commissioner

Mae’n bleser i rannu ein cylchlythyr cyntaf gyda chi.  Ni fyddwn yn cyhoeddi rhifynnau arlein yn y dyfodol, felly os hoffech barhau i dderbyn gwybodaeth am ein gwaith drwy ein cylchlythyron a fyddech mor garedig a chofrestru ar ein gwefan (ar waelod y tudalen hafan).