Mae’r fanyleb hon yn agored i unrhyw un â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar archwilio’r modd y gellid gweithredu Incwm Sylfaenol ac wythnos waith fyrrach yng Nghymru.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau oddi wrth unigolion neu gonsortia ar un neu’r ddwy elfen o’r gwaith.

Cyn cyflwyno cynnig, rydyn ni hefyd yn cynghori darparyddion â diddordeb i ymgyfarwyddo â:

  • Gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru);
  • ‘Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol’ statudol y Comisiynydd a gyhoeddwyd ym Mai 2020;
  • Datganiad y Comisiynydd ar ei meddyliau cynnar am gyfleoedd allweddol i Lywodraeth Cymru adeiladu nôl yn well yn ystod yr adferiad yn dilyn pandemig Covid-19.

Dylid anfon cynigion at cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru ‘At sylw Cathy Madge’ erbyn 5yp ar ddydd Gwener 18fed Medi. Os wnewch chi gyrraedd y rhestr fer, byddwch yn cael eich gwahodd i gyflwyno eich syniadau i sesiwn yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 28ain Medi, a disgwylir i chi gychwyn ar y gwaith yn gynnar ym mis Hydref.

Am wybodaeth bellach, os gwelwch yn dda cysylltwch â Cathy Madge – cathy.madge@futuregenerations.wales