Rydyn ni’n llogi!

Teitl y rôl: Pennaeth Cyllid / Ysgogwr Newid Arweiniol Cyllid

Cyflog: £49, 273 i 53, 466 y flwyddyn (pro rata) yn ddibynnol ar brofiad

Contract parhaol (0.6FTE 3 diwrnod yr wythnos)

 

Rydym yn chwilio am unigolyn a all ddarparu arweinyddiaeth ysbrydoledig ac arloesol i swyddogaeth cyllid ein sefydliad ac rydym yn chwilio am rywun sydd â’r gwerthoedd cywir, gweledigaeth strategol, hygrededd deallusol a phragmatiaeth, yn ogystal â dangos rhagoriaeth ariannol a phobl ac ymrwymiad i newid parhaus a gwella gwasanaeth.

Rydym yn gwerthfawrogi gwahaniaeth. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o Gymru (neu y tu hwnt) ac rydym yn gweithredu polisi Gweithio Hyblyg Unrhyw bryd.

Cynllun Cyfweld Gwarantedig: Rydym yn cydnabod y gallai ein tîm fod yn fwy amrywiol felly rydym yn gweithredu cynllun cyfweld gwarantedig ar gyfer pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd, Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl sy’n cymhwyso ac sy’n cwrdd â’r meini prawf swydd hanfodol. Dywedwch wrthym am eich profiad byw wrth wneud eich cais ac a hoffech chi ddefnyddio’r Cynllun.

 

Y dyddiad cau ar gyfer yr hysbyseb hon yw: Canol dydd 1af Chwefror 2022.

I gael rhagor o wybodaeth am ein swyddfa, cyfrifoldebau’r rôl a sut i wneud cais, ewch i’r swydd wag yma.