Dywedodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe:

“Mae’r cyhoeddiad heddiw yn gam pwysig ymlaen i’r rhai sy’n gadael gofal, ac er nad yw hwn yn Incwm Sylfaenol Cyffredinol llawn, rwy’n croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r treial hwn.

“Nid yw heriau’r dyfodol yn diflannu, a rhaid eu bodloni’n gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Mae’r argyfwng costau byw yr ydym yn ei wynebu ar hyn o bryd yn rhoi darlun difrifol, yn enwedig i’r rhai mwyaf agored i niwed yng nghymdeithas Cymru, ac mae angen inni sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

“Rwy’n gobeithio y bydd y treial hwn yn gam cyntaf tuag at raglen UBI lawn a fyddai’n darparu’r rhwyd ​​ddiogelwch honno i bawb ac yn sicrhau Cymru fwy cyfartal, llewyrchus ac yn helpu i dorri’r cylch diddiwedd o dlodi y mae rhai yn ei wynebu.”