Blog

Y Comisiynydd yn COP26

1/11/21 Sophie Howe

Mae gan Gymru stori enfawr i'w hadrodd yn COP26 - ein Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Sut ydyn ni’n caffael llesiant?

13/7/20 Alice Horn

Ymunodd y nifer uchaf erioed o gynrychiolwyr ar-lein â Briff Brecwast Ysgol Fusnes Caerdydd yn ddiweddar i glywed sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhoi cyfle i drawsnewid y...

Nadolig Cynaliadwy Teg a Moesegol

21/11/19

Yr adeg hon o’r flwyddyn, mae llawer o bwysau arnom i brynu anrhegion i’r rhai yr ydym yn eu caru, ac rydyn ni’n awyddus i’w wneud yn brofiad arbennig. Ond...

Rhaid i’r Cyfryngau Godi’u Gêm ar Newid Hinsawdd

26/9/19

Mae straeon am newid hinsawdd yn dod yn fwy cyffredin ar draws ein sianelau newyddion. Llifogydd, ymfudo, methiant cynaeafau, iechyd cyhoeddus– mae effaith newid hinsawdd yn eang ac amrywiol. Efallai...

Taith tuag at Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

24/8/19

Fel rhan o dîm o 8 o bobl ar secondiad, rydym wedi bod yn ffodus iawn i fod yn rhan o un o brif raglenni Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol  Cymru sef...

Heriau’r Dyfodol Tai

17/11/17 Sophie Howe

Sometimes when we talk about housing, we get very caught up in the technicalities, the regulations, planning and specifics, that we forget that we're really talking about is home.

Os yr ydych o’r farn bod strwythur ein llywodraeth ni yn anniben cymerwch gysur yn y fan hon

1/11/17 Sophie Howe

Yn hyn o beth mae dysgu sut mae America’n cael ei llywodraethu wedi bod yn agoriad llygad i mi - astudiais y pwnc i ryw raddau yn ystod fy ngradd...

Mae’n cymryd pentref…

1/11/17 Sophie Howe

Rwy’n ffodus i gael swydd lle rwyf yn gweld llawer o bobl yn gwneud llawer o bethau anhygoel (ac weithiau i’r gwrthwyneb) ond roedd y prosiect yr ymwelais ag ef...

Teithio yn yr Unol Daleithiau

27/10/17 Sophie Howe

Ychydig dros flwyddyn yn ôl, ddim yn hir ar ôl i mi gychwyn ar fy swydd fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, cysylltodd Llysgenhadaeth America â mi i ofyn a fyddai...

Mae’r busnes gorau’n cael ei gyflawni pan fydd pobl, y blaned, ac elw yn ymblethu

24/10/17 Sophie Howe

Mae'r busnes gorau’n cael ei gyflawni pan fydd pobl, y blaned, a ffyniant yn ymblethu