Blog

Rhoi cyngor i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wrth iddynt gynllunio gyda’i gilydd ar gyfer llesiant

8/9/17 Sophie Howe

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae arweinyddion gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru wedi bod yn defnyddio’r asesiadau llesiant a gyhoeddwyd yn ddiweddar i ddeall sut y gallant gyfrannu i lesiant...

Stori am dref fechan â llesiant yn ganolog iddi

2/6/17 Sophie Howe

Mae Diary of a Young Girl gan Anne Frank, 1984 gan George Orwell a chasgliad cyflawn o weithiau Shakespeare yn rhai o’r llyfrau sydd wedi ffurfio’r ffordd yr ydym yn...

Mae llesiant yn cychwyn yn y cartref

23/5/17 Sophie Howe

Mae cysylltiadau cynyddol yn datblygu rhwng mynd i’r afael â’n hargyfwng tai a iechyd y genedl.

Rôl allweddol y celfyddydau yn y gwaith o sicrhau llesiant cenedlaethau’r dyfodol

10/3/17 Sophie Howe

Wrth i ni ddathlu Diwrnod ein Nawddsant Cenedlaethol yr wythnos ddiwethaf, cawsom ein hatgoffa o hunaniaeth ddiwylliannol gadarn ein gwlad a’i pherthynas â’r celfyddydau

Prosiect Cymru Ifanc yn trafod tueddiadau’r dyfodol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

13/1/17 Sophie Howe

Wrth i 2017 symud yn ei blaen, roedd yn wych cael cychwyn y flwyddyn newydd drwy gwrdd ag aelodau Prosiect Cymru Ifanc, grŵp a sefydlwyd i alluogi grwpiau ieuenctid ar...

Mae’n amser ystyried ffurf arloesol i ymafael â phroblemau iechyd y genedl

10/10/16 Sophie Howe

Fel llawer o rieni rwy’n cychwyn rhoi fitaminau i fy nheulu wrth i ni geisio osgoi dos o anwyd gaeafol neu hyd yn oed ffliw. Mae ystafelloedd aros Ymarferwyr Cyffredinol...

#DiwrnodRhyngwladolMenywod: Fy mhrofiad fel prentis yn swyddfa’r FGC – Hollie Leslie

8/3/19 Hollie Leslie

My experience as an apprentice with the Office for Future Generations Commissioner

#TrafnidiaethHydref Sut rydyn ni’n dod ymlaen – mae’n amser i newid i gerbydau ULEV

25/10/18 Sang-Jin Park

Lleihau. Ailddefnyddio. Ailgylchu. Dyma eiriau rydyn ni’n eu defnyddio drwy’r amser yn ein swyddfa lle mae dodrefn ail-law ac arwyddion ‘dim cwpanau papur’ yn croesawu ymwelwyr.

Diffodd y goleuadau heddiw ar gyfer dyfodol disglair yfory

24/3/17 Sophie Howe

Yn awr yn ei degfed flwyddyn mae Awr Ddaear yn fynegiant symbolaidd o gymorth byd-eang i amddiffyn ein planed, sy’n dod â ffrindiau, teuluoedd a chymunedau at ei gilydd. Ac...

Diwrnod Rhyngwladol Masnach Deg

15/5/17 Sophie Howe

Fel gwlad rydym nid yn unig wedi arwain y ffordd drwy ddod y genedl Masnach Deg gyntaf ond drwy'r Dddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, ni yw'r genedl gyntaf i ddeddfu a...

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

8/3/17 Sophie Howe

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a’r hyn a olyga i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru