Erthyglau

Yn ysbrydoli hyrwyddwyr llesiant y dyfodol – Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol 2021

21/12/21

Ar ôl llwyddiant academi beilot 2020, mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol wedi dychwelyd yn 2021 i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr Cymru.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Awst

3/9/19 Sophie Howe

Gwyddom na fedrwn fynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu ein dyfodol gyda’r datrysiadau yr oeddem yn dibynnu arnynt yn y gorffennol. Yn arbennig o gofio mae’r union ddulliau hynny...

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Gorffennaf

30/7/19 Sophie Howe

Wrth i wyliau’r haf ddechrau, ac i lawer ohonom edrych ymlaen at dreulio amser gyda’n cenedlaethau’r dyfodol ein hunain, cawn ein hatgoffa’n union o wir ystyr llesiant – treulio amser...

Manyleb: Cymorth i ddeall nodweddion System Lles Cenedlaethol

23/7/19 Sophie Howe

Mae’r fanyleb hon yn agored i unrhyw un â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Y canlyniad cyffredinol yr ydym yn edrych amdano yw newid...

Rydyn ni eisiau eich barn ar y daith tuag at y Gymru â’r Gallu i Greu

28/1/19

Mae’r ‘Gallu i Greu’ yn un o brif raglenni gwaith y Comisiynydd. Mae’n ymagwedd bartneriaeth tuag at daflu goleuni ar waith gwych sy’n gwella llesiant mewn cymunedau ledled Cymru.