Manyleb Waith

Cais am Gynigion: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – yn dangos beth sy’n bosibl

12/1/22

Fel rhan o’n dyletswydd i hyrwyddo’r egwyddor datblygu cynaliadwy, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, yn chwilio am asiantaeth i greu a chyflawni ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus i hyrwyddo’r egwyddor...

Manyleb: ymchwil i ddyfodol llywodraethu

17/12/21

Mae'r ymarfer tendro hwn yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, ac a all ein helpu i ystyried sut y...

Manyleb: Cefnogaeth i’n gwaith ar adferiad gwyrdd, cyfartal a chyfiawn (arbenigedd economaidd a dadansoddiad ariannol)

12/4/21 Sophie Howe

Mae'r fanyleb hon yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (CDC), i ddarparu cefnogaeth economaidd a dadansoddol i'n gwaith...