Datganiad i'r wasg

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn lansio astudiaeth o bwys i incwm sylfaenol ac wythnos waith fyrrach

12/10/20 Sophie Howe

Gallai Cymru fod y lleoliad ar gyfer arbrofi menter arloesol i roi incwm sylfaenol i ddinasyddion oddi wrth y llywodraeth ac wythnos waith fyrrach.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymuno â’r Pab Francis, Chris Hemsworth a Siaradwyr Nodedig Eraill yn y Gynhadledd TED Gyntaf-Erioed am Ddim

9/10/20 Sophie Howe

Sophie Howe yn ymuno â’r Tywysog William, y Pab Francis, Al Gore a dros 50 o siaradwyr nodedig yn y gynhadledd TED gyntaf erioed am ddim, y dydd Sadwrn hwn

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn galw am brosiect peilot ar Incwm Sylfaenol Cyffredinol i bobl greadigol

7/8/20 Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn galw am Incwm Sylfaenol Cyffredinol Creadigol i dalu lwfans byw sylfaenol i artistaid a helpu’r adferiad yng Nghymru yn dilyn y pandemig.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn croesawu’r camau i leihau tagfeydd ar yr M4 drwy deithio cyhoeddus a llesol

16/7/20 Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi croesawu cynlluniau i wella trafnidiaeth gyhoeddus i leihau tagfeydd ar yr M4 - ond dywed bod angen gwneud mwy i gadw’r niferoedd o bobl...

Rhaid defnyddio arian Ffordd Liniaru’r M4 a ddilewyd i ariannu adferiad gwyrdd, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

14/7/20 Sophie Howe

Rhaid i Gymru gael pwerau benthyg llawn o San Steffan i adeiladu adferiad gwyrdd, medd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Black Lives Matter

3/6/20 Sophie Howe

Rwy’n ategu mudiad Black Lives Matter ac yn cefnogi’r brotest yn erbyn hiliaeth ledled y byd

Datganiad yn dilyn y Gyllideb Atodol

28/5/20 Sophie Howe

Mewn ymateb i’r Gyllideb Atodol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw, rwy’n cydnabod bod yna her enfawr i’w hwynebu wrth ddelio â’r COVID-19 sydd ar ein gwarthaf.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyllideb adferiad gwyrdd

26/5/20 Sophie Howe

Dywed Sophie Howe fod gennym “gyfle sy’n digwydd unwaith mewn cenhedlaeth” i ailosod economi Cymru, ac mae’n galw am “syniadau gweledigaethol a buddsoddiad trawsnewidiol” yng nghynllun adfer y genedl.