Datganiad i'r wasg

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn galw am brosiect peilot ar Incwm Sylfaenol Cyffredinol i bobl greadigol

7/8/20 Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn galw am Incwm Sylfaenol Cyffredinol Creadigol i dalu lwfans byw sylfaenol i artistaid a helpu’r adferiad yng Nghymru yn dilyn y pandemig.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn croesawu’r camau i leihau tagfeydd ar yr M4 drwy deithio cyhoeddus a llesol

16/7/20 Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi croesawu cynlluniau i wella trafnidiaeth gyhoeddus i leihau tagfeydd ar yr M4 - ond dywed bod angen gwneud mwy i gadw’r niferoedd o bobl...

Rhaid defnyddio arian Ffordd Liniaru’r M4 a ddilewyd i ariannu adferiad gwyrdd, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

14/7/20 Sophie Howe

Rhaid i Gymru gael pwerau benthyg llawn o San Steffan i adeiladu adferiad gwyrdd, medd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Black Lives Matter

3/6/20 Sophie Howe

Rwy’n ategu mudiad Black Lives Matter ac yn cefnogi’r brotest yn erbyn hiliaeth ledled y byd

Datganiad yn dilyn y Gyllideb Atodol

28/5/20 Sophie Howe

Mewn ymateb i’r Gyllideb Atodol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw, rwy’n cydnabod bod yna her enfawr i’w hwynebu wrth ddelio â’r COVID-19 sydd ar ein gwarthaf.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyllideb adferiad gwyrdd

26/5/20 Sophie Howe

Dywed Sophie Howe fod gennym “gyfle sy’n digwydd unwaith mewn cenhedlaeth” i ailosod economi Cymru, ac mae’n galw am “syniadau gweledigaethol a buddsoddiad trawsnewidiol” yng nghynllun adfer y genedl. 

Incwm Sylfaenol Cyffredinol brys, wythnos pedwar diwrnod ac economi lles – cynllun Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i ail-lunio Cymru ar ôl coronafeirws

13/5/20 Sophie Howe

Dywed Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol bod angen Incwm Sylfaenol Cyffredinol ar Gymru ar frys i helpu'r wlad i ymdopi ag effeithiau COVID-19.

Datganiad ar Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

13/5/20 Sophie Howe

Rwy’n falch o fod yn cyhoeddi Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf.

Adolygiad Adran 20 o arferion caffael o fewn sector cyhoeddus Cymru

17/3/20 Sophie Howe

Ar Fawrth 9fed, sbardunodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Adolygiad Adran 20 o aferion caffael naw corff cyhoeddus yng Nghymru.

Diogelu eich cynllunio at y dyfodol gydag offeryn hwylus

24/2/20 Sophie Howe

Bydd canllaw newydd a hwylus yn helpu cyrff cyhoeddus i feddwl a chynllunio'n well ar gyfer yr hirdymor, drwy gadw gweledigaeth glir ac ystyried tueddiadau'r dyfodol.