Datganiad i'r wasg

Incwm Sylfaenol Cyffredinol brys, wythnos pedwar diwrnod ac economi lles – cynllun Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i ail-lunio Cymru ar ôl coronafeirws

13/5/20 Sophie Howe

Dywed Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol bod angen Incwm Sylfaenol Cyffredinol ar Gymru ar frys i helpu'r wlad i ymdopi ag effeithiau COVID-19.

Datganiad ar Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

13/5/20 Sophie Howe

Rwy’n falch o fod yn cyhoeddi Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf.

Adolygiad Adran 20 o arferion caffael o fewn sector cyhoeddus Cymru

17/3/20 Sophie Howe

Ar Fawrth 9fed, sbardunodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Adolygiad Adran 20 o aferion caffael naw corff cyhoeddus yng Nghymru.

Diogelu eich cynllunio at y dyfodol gydag offeryn hwylus

24/2/20 Sophie Howe

Bydd canllaw newydd a hwylus yn helpu cyrff cyhoeddus i feddwl a chynllunio'n well ar gyfer yr hirdymor, drwy gadw gweledigaeth glir ac ystyried tueddiadau'r dyfodol.

Mae’r Gyllideb yn dangos arwyddion o welliant, ond mae’n dal y bell oddi wrth gyflawni’r buddsoddi sydd ei angen i daclo’r argyfwng hinsawdd a natur, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

18/12/19 Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi croesawu cyllideb Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd heddiw, ond dywed nad yw’r Llywodraeth yn dangos yn llawn o hyd sut y mae gwariant yn mynd...

Cyhoeddi enwau cynrychiolwyr cyntaf yr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

10/12/19 Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n falch i gyhoeddi enwau’r garfan gyntaf o bobl ifanc a fydd yn cymryd rhan yn yr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol.

Arweinwyr o Gymru i fynychu One Young World fforwm rhyngwladol am y tro cyntaf

22/10/19 Sophie Howe

Bydd arweinwyr ifanc o bob rhan o’r byd yn dod at ei gilydd yn Llundain yr wythnos hon i drafod rhai o’r materion byd-eang mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. O’r...

Ein hobsesiwn ag arholiadau’n methu ag arfogi pobl ifanc â’r sgiliau cywir ar gyfer y dyfodol, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

21/10/19 Sophie Howe

Addysg addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru Papur Gwyn ar gyfer ei drafod Cynhyrchwyd gan yr Athro Calvin Jones mewn cydweithrediad â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru’n methu cymryd camau arloesol tuag at Gymru lewyrchus

24/9/19 Sophie Howe

Mae oddeutu chwarter pobl Cymru’n byw mewn tlodi, dim ond 1% o brentisiaethau yng Nghymru sy’n cael eu llenwi gan bobl anabl ac mae tueddiadau gwaith yn y dyfodol yn...