Canlyniadau Chwilio

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

The Well-being of Future Generations Act gives us the encouragement, the permission and the statutory obligation to make the changes needed to improve our social, cultural, environmental and economic well-being

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

The Future Generations Commissioner role, was established by the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 - a pioneering piece of legislation which is unique to Wales

Darllen Mwy

Datganiad i’r Wasg: Llunio Atebolrwydd yng Nghymru ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

Os ydyw gwasanaethau cyhoeddus yn mynd i ddarparu gwell gwasanaeth, mae’n rhaid cael newid radical mewn diwylliant, un sy’n torri tir newydd, yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol – dyna’r neges allweddol mewn digwyddiad a drefnwyd ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a Chomisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol.

Darllen Mwy

Mudiad dros Newid

Mae ymgyfrannu’n rhan ganolog o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Darllen Mwy

Syniadau Arloesol

Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn casglu’r storïau hyn ac yn eu rhannu gyda chi. Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei rannu gydag eraill, cysylltwch â ni

Darllen Mwy

Caffael llesiant yng Nghymru

Gan weithio ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi cynnal ymchwil ac Adolygiad Adran 20, i sefydlu i ba raddau y mae’r Ddeddf wedi bod yn llywio penderfyniadau caffael ar draws y cyrff cyhoeddus yng Nghymru er 2016 (pan ddaeth y Ddeddf i rym).

Darllen Mwy

Mae cyllideb nesaf Llywodraeth Cymru’n gyfle i gael adferiad gwyrdd a chyfiawn yn dilyn y pandemig

Rwy’n cydnabod yr heriau arwyddocaol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u hwynebu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’n gadarnhaol bod y gyllideb ddrafft 2021-22, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020, yn pwysleisio pwysigrwydd adferiad gwyrdd a chyfiawn.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymuno â’r Pab Francis, Chris Hemsworth a Siaradwyr Nodedig Eraill yn y Gynhadledd TED Gyntaf-Erioed am Ddim

Sophie Howe yn ymuno â’r Tywysog William, y Pab Francis, Al Gore a dros 50 o siaradwyr nodedig yn y gynhadledd TED gyntaf erioed am ddim, y dydd Sadwrn hwn

Darllen Mwy