Canlyniadau Chwilio

#ACEsRhagfyr A oes yna ormod o fenywod yn cael eu carcharu yng Nghymru?

Mewn ymateb i stori BBC Cymru ar y nifer o fenywod o Gymru sydd mewn carchar am droseddau di-drais, gwnaeth Sophie Howe sylwadau ar y modd y mae hyn yn effeithio ar blant a phobl ifanc ac yn cyfrannu tuag at Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Darllen Mwy

Maniffesto y Dyfodol

Mae ein cenedlaethau iau yn tynnu sylw at fethiannau penderfyniadau’r gorffennol, ac yn anffodus, mae hyn yn aml iawn yn cynnwys penderfyniadau’r presennol sy’n methu ystyried eu dyfodol – rhywbeth sy’n creu embaras, efallai, ond sy’n angenrheidiol.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n cyhoeddi rhoi tâl absenoldeb i staff sy’n ffoi rhag cam-drin domestig

I nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod, mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, wedi cyhoeddi polisi staff newydd sy’n rhoi cefnogaeth a thâl absenoldeb i staff sy’n dioddef cam-drin domestig, er mwyn iddyn nhw allu gadael y cam-drin a sicrhau llety diogel.

Darllen Mwy