Canlyniadau Chwilio

#ACEsRhagfyr A oes yna ormod o fenywod yn cael eu carcharu yng Nghymru?

Mewn ymateb i stori BBC Cymru ar y nifer o fenywod o Gymru sydd mewn carchar am droseddau di-drais, gwnaeth Sophie Howe sylwadau ar y modd y mae hyn yn effeithio ar blant a phobl ifanc ac yn cyfrannu tuag at Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Darllen Mwy

Maniffesto y Dyfodol

Mae ein cenedlaethau iau yn tynnu sylw at fethiannau penderfyniadau’r gorffennol, ac yn anffodus, mae hyn yn aml iawn yn cynnwys penderfyniadau’r presennol sy’n methu ystyried eu dyfodol – rhywbeth sy’n creu embaras, efallai, ond sy’n angenrheidiol.

Darllen Mwy