Canlyniadau Chwilio

Ymgyfrannwch

Dim ond os ydym yn gweithio gyda'n gilydd y gallwn gyflawni'r Gymru a garem

Darllen Mwy

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb - llythyr agored at y Prif Weinidog

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb – llythyr agored at Brif Weinidog Cymru.

Darllen Mwy

Proses gyllidebol a gwariant ataliol

Mae cyllid yn un o’r meysydd corfforaethol ar gyfer newid yn y Canllawiau Statudol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar weithrediad y Ddeddf.

Darllen Mwy

Ein Gwaith

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi i ni’r anogaeth, caniatâd a'r rhwymedigaeth i wneud y newidiadau sydd eu hangen i gyflawni'r Gymru a Garem

Darllen Mwy

Mae parthau glas yn bwysig – dyna pam rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau fod pobl yn gallu mynd i natur ar ôl cerdded prin bedwar munud

Dylai pobl Cymru fod yn gallu mynd i fyd natur ar ôl cerdded pedwar munud neu lai o ble maen nhw’n byw, yn ôl cyhoeddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ystod Wythnos Genedlaethol Coed.

Darllen Mwy

#TrafnidiaethHydref Roqib Monsur Llysgennad nextbike yn esbonio paham mae hon yw’r ffordd orau o deithio o gwmpas Caerdydd

Since the bike-sharing scheme launched in Cardiff earlier this year, I was one of the people that took advantage of the scheme and began travelling using the nextbike for my everyday travels across the city. After using them a few times, I started raving about it to my friends and family, or anyone who would listen, and getting them to use it too.

Darllen Mwy

Arweinwyr o Gymru i fynychu One Young World fforwm rhyngwladol am y tro cyntaf

Bydd arweinwyr ifanc o bob rhan o’r byd yn dod at ei gilydd yn Llundain yr wythnos hon i drafod rhai o’r materion byd-eang mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. O’r newid yn yr hinsawdd i anghydraddoldebau addysg, dyfodol gwaith a rhyddid y cyfryngau.

Darllen Mwy

Ein hobsesiwn ag arholiadau’n methu ag arfogi pobl ifanc â’r sgiliau cywir ar gyfer y dyfodol, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Addysg addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru Papur Gwyn ar gyfer ei drafod Cynhyrchwyd gan yr Athro Calvin Jones mewn cydweithrediad â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Darllen Mwy