Canlyniadau Chwilio

“Byddwn ni’n troi’n ynysig” rhybyuddia cymuned Gymreig a gafodd ei tharo gan lifogydd - wrth i adroddiad newydd annog y rhai sy’n gwneud penderfyniadau i amddiffyn y rhai lleiaf cyfrifol am newid yn yr hinsawdd

Mae gweithredu ar unwaith sy'n rhoi'r bobl sy'n cael eu niweidio fwyaf gan yr argyfwng hinsawdd a natur yng nghanol y broses o lunio polisïau yn hanfodol i atal anghydraddoldebau rhag gwaethygu, yn ôl Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Sophie Howe.

Darllen Mwy

Mae cyllideb nesaf Llywodraeth Cymru’n gyfle i gael adferiad gwyrdd a chyfiawn yn dilyn y pandemig

Rwy’n cydnabod yr heriau arwyddocaol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u hwynebu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’n gadarnhaol bod y gyllideb ddrafft 2021-22, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020, yn pwysleisio pwysigrwydd adferiad gwyrdd a chyfiawn.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymuno â’r Pab Francis, Chris Hemsworth a Siaradwyr Nodedig Eraill yn y Gynhadledd TED Gyntaf-Erioed am Ddim

Sophie Howe yn ymuno â’r Tywysog William, y Pab Francis, Al Gore a dros 50 o siaradwyr nodedig yn y gynhadledd TED gyntaf erioed am ddim, y dydd Sadwrn hwn

Darllen Mwy

Ymgyfrannwch

Dim ond os ydym yn gweithio gyda'n gilydd y gallwn gyflawni'r Gymru a garem

Darllen Mwy

Proses gyllidebol a gwariant ataliol

Mae cyllid yn un o’r meysydd corfforaethol ar gyfer newid yn y Canllawiau Statudol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar weithrediad y Ddeddf.

Darllen Mwy

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb - llythyr agored at y Prif Weinidog

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb – llythyr agored at Brif Weinidog Cymru.

Darllen Mwy

Ein Gwaith

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi i ni’r anogaeth, caniatâd a'r rhwymedigaeth i wneud y newidiadau sydd eu hangen i gyflawni'r Gymru a Garem

Darllen Mwy

Mae parthau glas yn bwysig – dyna pam rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau fod pobl yn gallu mynd i natur ar ôl cerdded prin bedwar munud

Dylai pobl Cymru fod yn gallu mynd i fyd natur ar ôl cerdded pedwar munud neu lai o ble maen nhw’n byw, yn ôl cyhoeddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ystod Wythnos Genedlaethol Coed.

Darllen Mwy

#TrafnidiaethHydref Roqib Monsur Llysgennad nextbike yn esbonio paham mae hon yw’r ffordd orau o deithio o gwmpas Caerdydd

Since the bike-sharing scheme launched in Cardiff earlier this year, I was one of the people that took advantage of the scheme and began travelling using the nextbike for my everyday travels across the city. After using them a few times, I started raving about it to my friends and family, or anyone who would listen, and getting them to use it too.

Darllen Mwy

Ein hobsesiwn ag arholiadau’n methu ag arfogi pobl ifanc â’r sgiliau cywir ar gyfer y dyfodol, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Addysg addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru Papur Gwyn ar gyfer ei drafod Cynhyrchwyd gan yr Athro Calvin Jones mewn cydweithrediad â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Darllen Mwy

Arweinwyr o Gymru i fynychu One Young World fforwm rhyngwladol am y tro cyntaf

Bydd arweinwyr ifanc o bob rhan o’r byd yn dod at ei gilydd yn Llundain yr wythnos hon i drafod rhai o’r materion byd-eang mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. O’r newid yn yr hinsawdd i anghydraddoldebau addysg, dyfodol gwaith a rhyddid y cyfryngau.

Darllen Mwy