Canlyniadau Chwilio

Sophie Howe

Cychwynnodd Sophie Howe ar ei swydd fel y Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru cyntaf yn gynnar yn 2016

Darllen Mwy

Masnach Deg yn ennill ym maes polisi cyhoeddus

Ar ddiwrnod heulog ym mis Mehefin 2018, cefais y fraint o gael gwahoddiad i fynychu Seremoni Wobrwyo gyntaf Masnach Deg a Moesegol Dinasoedd yr UE, ym Mrwsel, ynghyd â chynrychiolwyr o 15 gwlad arall yn yr UE.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyllideb adferiad gwyrdd

Dywed Sophie Howe fod gennym “gyfle sy’n digwydd unwaith mewn cenhedlaeth” i ailosod economi Cymru, ac mae’n galw am “syniadau gweledigaethol a buddsoddiad trawsnewidiol” yng nghynllun adfer y genedl. 

Darllen Mwy

Newid Hinsawdd - ein rhwymedigaethau i genedlaethau'r dyfodol

Mae’r hyn rwyf wedi ei ddysgu am y newid yn yr hinsawdd ers i mi ddod yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn gynharach eleni wedi codi ofn gwirioneddol arnaf.

Darllen Mwy

Adeiladu Nôl yn Greadigol: Bardd Preswyl ar gyfer y Dyfodol

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn datgan cyfle cyffrous i fardd datblygol a fydd yn dod â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn fyw.

Darllen Mwy

Mae Cymru’n arwain y byd ar ddiogelu buddiannau cenedlaethau’r dyfodol

Bydd Comisiynydd cynta’r byd i gael y rôl o weithredu fel gwarcheidwad cenedlaethau’r dyfodol, Sophie Howe (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru) yn amlygu’r modd y mae Cymru’n arwain y ffordd ar ddiogelu buddiannau cenedaethau’r dyfodol pan fydd yn annerch Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd yr wythnos hon.

Darllen Mwy

Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol

Mae gennym gyfle i greu Cymru well ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Darllen Mwy