Canlyniadau Chwilio

Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol

Mae gennym gyfle i greu Cymru well ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Darllen Mwy

Comisiynydd yn herio cynlluniau ffordd liniaru’r M4 gwerth £1.1bn

Proposals to build a £1.1bn road to ease congestion on the M4 fail to set out how it will meet the needs of our future generations who will be burdened with paying for it,” says Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales.

Darllen Mwy

Cydweithio i adeiladu ein Cymru ddelfrydol

Yn fy rôl fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru, rwyf wedi canfod bod diddordeb cynyddol dros y 6 mis diwethaf, o wahanol sectorau, ac yn wir, o wahanol wledydd, yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a gwaith ein Swyddfa.

Darllen Mwy

Mae Cymru’n arwain y byd ar ddiogelu buddiannau cenedlaethau’r dyfodol

Bydd Comisiynydd cynta’r byd i gael y rôl o weithredu fel gwarcheidwad cenedlaethau’r dyfodol, Sophie Howe (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru) yn amlygu’r modd y mae Cymru’n arwain y ffordd ar ddiogelu buddiannau cenedaethau’r dyfodol pan fydd yn annerch Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd yr wythnos hon.

Darllen Mwy

Pwysau yn cynyddu ar Lywodraeth y DU i ddilyn Llywodraeth Cymru a chefnogi Mesur Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae mwy na dwy ran o dair o’r cyhoedd eisiau i’r Llywodraeth ystyried cenedlaethau’r dyfodol wrth lunio polisïau - yn ôl ymchwil newydd - ac mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru yn cefnogi ymgyrch dros gyfraith ledled y DU sy’n amddiffyn yfory rhag gweithredoedd heddiw.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Awst

Gwyddom na fedrwn fynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu ein dyfodol gyda’r datrysiadau yr oeddem yn dibynnu arnynt yn y gorffennol. Yn arbennig o gofio mae’r union ddulliau hynny o weithio, yn aml iawn, a greodd y materion byd eang yr ydym yn eu hwynebu yn y lle cyntaf.

Darllen Mwy