Canlyniadau Chwilio

Ein hobsesiwn ag arholiadau’n methu ag arfogi pobl ifanc â’r sgiliau cywir ar gyfer y dyfodol, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Addysg addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru Papur Gwyn ar gyfer ei drafod Cynhyrchwyd gan yr Athro Calvin Jones mewn cydweithrediad â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Darllen Mwy

Arweinwyr o Gymru i fynychu One Young World fforwm rhyngwladol am y tro cyntaf

Bydd arweinwyr ifanc o bob rhan o’r byd yn dod at ei gilydd yn Llundain yr wythnos hon i drafod rhai o’r materion byd-eang mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. O’r newid yn yr hinsawdd i anghydraddoldebau addysg, dyfodol gwaith a rhyddid y cyfryngau.

Darllen Mwy

Bydd goroeswyr trais yn y cartref sy’n gweithio i Genedlaethau’r Dyfodol Cymru’n cael cymorth ariannol i adael perthynas dreisgar

Cyhoeddwyd heddiw y bydd pobl sy’n gweithio i Genedlaethau’r Dyfodol Cymru’n medru cael cymorth ariannol i ddianc rhag perthynas dreisgar.

Darllen Mwy

Comisiynydd yn herio cynlluniau ffordd liniaru’r M4 gwerth £1.1bn

Proposals to build a £1.1bn road to ease congestion on the M4 fail to set out how it will meet the needs of our future generations who will be burdened with paying for it,” says Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales.

Darllen Mwy

Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod

Pwrpas ein gwaith yw amcanu faint yw’r cyfanswm cyllid fydd angen ar gyfer datgarboneiddio cartrefi Cymru, adnabod bylchau mewn cyllid ac awgrymu dulliau i fynd i’r afael â’r bylchau hyn.

Darllen Mwy

Cydweithio i adeiladu ein Cymru ddelfrydol

Yn fy rôl fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru, rwyf wedi canfod bod diddordeb cynyddol dros y 6 mis diwethaf, o wahanol sectorau, ac yn wir, o wahanol wledydd, yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a gwaith ein Swyddfa.

Darllen Mwy

Mae Cymru’n arwain y byd ar ddiogelu buddiannau cenedlaethau’r dyfodol

Bydd Comisiynydd cynta’r byd i gael y rôl o weithredu fel gwarcheidwad cenedlaethau’r dyfodol, Sophie Howe (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru) yn amlygu’r modd y mae Cymru’n arwain y ffordd ar ddiogelu buddiannau cenedaethau’r dyfodol pan fydd yn annerch Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd yr wythnos hon.

Darllen Mwy