Canlyniadau Chwilio

Galw pob Arwr Sero

Ddeng mlynedd yn ôl lansiodd y Ganolfan Technoleg Amgen (CAT) adroddiad arloesol – Prydain ddi-garbon – oedd yn dangos bod gennym y dechnoleg a’r datrysiadau i leihau allyriadau carbon i lawr i ddim.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Awst

Gwyddom na fedrwn fynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu ein dyfodol gyda’r datrysiadau yr oeddem yn dibynnu arnynt yn y gorffennol. Yn arbennig o gofio mae’r union ddulliau hynny o weithio, yn aml iawn, a greodd y materion byd eang yr ydym yn eu hwynebu yn y lle cyntaf.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru - Cylchlythyr Mehefin

Mae’r digwyddiadau a gynhaliwyd drwy gydol mis Mehefin wedi tynnu fy sylw i’r hyn sy’n gallu digwydd pan fydd lleisiau pobl yn cael eu clywed o ran yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Peidiwch â cholli’r cyfle i godi eich llais dros genedlaethau’r dyfodol.

Darllen Mwy

Incwm Sylfaenol Cyffredinol brys, wythnos pedwar diwrnod ac economi lles – cynllun Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i ail-lunio Cymru ar ôl coronafeirws

Dywed Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol bod angen Incwm Sylfaenol Cyffredinol ar Gymru ar frys i helpu'r wlad i ymdopi ag effeithiau COVID-19.

Darllen Mwy

Adroddiad newydd yn datgelu byddai Incwm Sylfaenol Cyffredinol yng Nghymru yn torri tlodi yn ei hanner

Byddai tlodi yng Nghymru yn cael ei haneru pe bai Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i Incwm Sylfaenol Cyffredinol (UBI) blaengar, yn ôl astudiaeth fawr a gomisiynwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, Sophie Howe.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Gorffennaf

Wrth i wyliau’r haf ddechrau, ac i lawer ohonom edrych ymlaen at dreulio amser gyda’n cenedlaethau’r dyfodol ein hunain, cawn ein hatgoffa’n union o wir ystyr llesiant – treulio amser yng nghwmni anwyliaid, mynd am dro ar feic yn yr haul, neu fynd am wyliau haeddiannol; mae’n bwysig ystyried beth sydd eisoes wedi digwydd yn ystod 2019 prysur.

Darllen Mwy