Canlyniadau Chwilio

Caffael

Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru’n gwario dros £6 biliwn bob blwyddyn ar gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith; mae hyn bron yn draean o holl wariant datganoledig blynyddol Cymru, ac amcangyfrifir y bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru’n gwario dros £60 biliwn dros y degawd nesaf.

Darllen Mwy

Llwyfan y Bobl

Ers canrifoedd rydym ni wedi dysgu am y byd o’n cwmpas a’i ddeall drwy arfer yr hen grefft o adrodd straeon.

Darllen Mwy