O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae’n ofynnol i ni fabwysiadu cynllun cyhoeddi sy’n cynnwys gwybodaeth yr ydym fel mater o drefn yn ei rhyddhau i’r cyhoedd.

Rydyn ni wedi mabwysiadu model cynllun gwybodaeth y Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau cyhoeddus eraill.

Rydyn ni’n sicrhau bod yr wybodaeth yn cael ei chyhoeddi yn unol â’r cynllun. Mae gwybodaeth sydd ar gael yn cael ei grwpio o dan y ‘dosbarthiadau gwybodaeth’ canlynol

 

Pwy ydyn ni a beth rydyn ni’n ei wneud?

Beth rydyn ni’n ei wario ac ar beth rydyn ni’n ei wario?

Adroddiadau ariannol, cyllidebau, adroddiadau amrywiant

 

Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydyn ni’n dod ymlaen 

Ein polisïau a’n gweithdrefnau

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer ymddygiad busnes adranno