Mae’r Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol yn benllanw pum mlynedd o ymgysylltu ac ymchwil ac mae’n atgyfnerthu cyngor blaenorol a chanllawiau a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd.

Mae’n asesu cynnydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) hyd yn hyn, gweledigaeth ar gyfer y dyfodol sy’n seiliedig ar nodau llesiant, yn ogystal ag argymhellion i Lywodraeth Cymru a Chyrff Cyhoeddus ar sut y gallwn gyrraedd y dyfodol hwnnw).

Mae’r ‘fersiynau byr’ yma wedi eu teilwra ar eich cyfer chi a’ch maes gwaith ac mae’n cynnwys y syniadau a’r argymhellion mwyaf perthnasol. Nid yw’r cynnwys yn newydd – mae wedi ei ddethol o Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol ond wedi ei gyflwyno mewn fformat a dargedwyd, a fydd, gobeithiwn, yn haws ei gyrchu.

 

 

Caffael

Beth mae Adroddiad yr Adolygiad Caffael yn ei olygu i Chyrff Cyhoeddus a Llywodraeth Cymru

 

Sgiliau ar Gyfer y Dyfodol