Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn casglu astudiaethau achos da o’r modd y mae’r Ddeddf yn cael ei gweithredu ar lawr gwlad ar draws Cymru.

Mae’r enghreifftiau hyn yn dangos beth mae’r Ddeddf yn ceisio’i gyflawni ar lefel Cymru-gyfan a gobeithiwn y byddant yn ysbrydoli eraill i ddilyn.

Rydyn ni’n siŵr fod yna weithredu arall gwych gan gymunedau, cyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill ac rydyn ni’n annog pobl i gysylltu â ni ar contactus@futuregenerations.wales os yr ydynt eisiau rhannu enghreifftiau gyda ni.

Amgueddfa Cymru – ehangu ymgysylltiad â phobl ifanc

Iechyd a diwylliant

Bannau Brycheiniog – Pobl yn rhoi ffurf ar eu cymunedau i’r dyfodol

Newid Modd Trafnidiaeth Caerdydd

Amgueddfeydd lleol yn gwella llesiant

Dull Abertawe o ymdrin â thai

Ailddarganfod ein cymoedd – Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Gwneud y gorau o lesiant trwy wario

Cefnogi cymunedau creadigol

Gwneud cysylltiadau i wella cynaliadwyedd amgylcheddol yn Ysbyty Gwynedd

Mwy nag Ailgylchu: ein llwybr tuag at economi gylchol

Adnewyddu Cartrefi, Adeiladu Dyfodol

Caerdydd a’r Fro yn gwella bioamrywiaeth

Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd