Ydych chi wedi colli unrhyw beth oedd yn ein cylchlythyr? Dyma ddetholiad llawn o’r hyn yr ydym wedi ei gyhoeddi.

 • Medi 2018
  Medi 2018

  Yn y rhifyn hwn…

  Ein hadroddiad blynyddol, #MediMedrus ac Uchel Fforwm Gwleidyddol y Cenhedloedd Unedig 2018.

  Darllenwch ef yma!

 • Hydref 2018
  Hydref 2018

  Yn y rhifyn hwn…

  Adroddiad Trafnidiaeth Addas ar gyfer y Dyfodol, #TrafnidiaethHydref, ein hymagwedd at fonitro ac asesu a sut yr ydym yn gweithredu’r geiriau.

  Darllenwch ef yma!

 • Tachwedd 2018
  Tachwedd 2018

  Yn y rhifyn hwn…

  Y Gallu i Greu, cyllideb Llywodraeth Cymru 2019-20 a #TaiTachwedd.

  Darllenwch ef yma!

 • Ionawr 2019
  Ionawr 2019

  Yn y rhifyn hwn…

  Ein gweithdai monitro ac asesu, cynadledda cynaliadwy a #PresgreibioCymdeithasolIonawr.

  Darllenwch ef yma!

 • Chwefror 2019
  Chwefror 2019

  Yn y rhifyn hwn…

  Llwyfan y Bobl, Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar Graffu a’n Huwchgynadleddau Nodau Datblygu Cynaliadwy gyda Llywodraeth Cymru.

  Darllenwch ef yma!

 • Mawrth 2019
  Mawrth 2019

  Yn y rhifyn hwn…

  Cynllunio defnydd tir, Cynllun Cyflawni Carbon Isel Llywodraethau Cymru a #CynllunioMawrth.

  Darllenwch ef yma!

 • Mehefin 2019
  Mehefin 2019

  Yn y rhifyn hwn…

  Adolygiad Tai Fforddiadwy, Taith tuag at Gymru Gydnerth a’n Cynllun 10 Pwynt ar yr Argyfwng Hinsawdd.

  Darllenwch ef yma!

 • Gorffennaf 2019
  Gorffennaf 2019

  Yn y rhifyn hwn…

  Cymru Ein Dyfodol, Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 a’n taith tuag at Gymru sy’n Gyfrifol ar lefel Byd-eang.

  Darllenwch ef yma!

 • Awst 2019
  Awst 2019

  Yn y rhifyn hwn…

  Syniadau Mawr, Cymru Ein Dyfodol a Thaith tuag at Gymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.

  Darllenwch ef yma!

 • Medi 2019
  Medi 2019

  Yn y rhifyn hwn…

  Adroddiad Blynyddol, Taith tuag at Gymru Lewyrchus a’r Streic Hinsawdd.

  Darllenwch ef yma!

 • Hydref 2019
  Hydref 2019

  Yn y rhifyn hwn…

  Diogelwyr Taith, Uwchgynhadledd Un Byd Ifanc ac Addysg Addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru: Papur Gwyn.

  Darllenwch ef yma!

 • Tachwedd 2019
  Tachwedd 2019

  Yn y rhifyn hwn…

  Taith tuag at Gymru Iachach, Taith tuag at Gymru Gyfartal, atal a chaffael.

  Darllenwch ef yma! 

 • Rhagfyr 2019
  Rhagfyr 2019

  Yn y rhifyn hwn…

  Ymateb y Comisiynydd i gyllideb Llywodraeth Cymru, lansiad ein Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol a diweddariad ar ein hadolygiad caffael.
 • Ionawr 2020
  Ionawr 2020

  Yn y rhifyn hwn…

  Dadansoddiad y Comisiynydd o gyllideb Llywodraeth Cymru, blog ar ein her Tenner4Good ac atgoffa ein hadroddiadau a ryddhawyd yn fwyaf diweddar.

  Darllewnch ef yma!

 • Chwefror 2020
  Chwefror 2020

  Yn y rhifyn hwn…

  Cyhoeddiad Pecyn Cymorth y Tri Gorwel, trosolwg o Labordy Byw Dyfodol Tai Llywodraeth Cymru ac atgoffa dadansoddiad y Comisiynydd o’r gyllideb.

  Darllenwch ef yma!

 • Ebrill 2020
  Ebrill 2020

  Yn y rhifyn hwn…

  Diweddariad y Comisiynydd ynghylch COVID-19.

  Darllenwch ef yma!

 • Mai 2020
  Mai 2020

  Yn y rhifyn hwn…

  Cyhoeddiad Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020, datganiad ynghylch cyllideb atodol Llywodraeth Cymru ac enghreifftiau ysbrydoledig o arferion da wrth gloi.

  Darllenwch ef yma!

 • Gorffennaf 2020
  Gorffennaf 2020

  Yn y rhifyn hwn…

  Cyhoeddiad ein gwefan newydd, cyflwynedig i Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020; sut mae pobl wedi bod yn ymateb yn gadarnhaol i COVID-19 ac enghreifftiau o’r hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud i gadw’n iach yn ystod y cyfyngiadau symud.

  Darllenwch ef yma!

 • Awst 2020
  Awst 2020

  Yn y rhifyn hwn….

  Diweddariad ar ein gwaith diweddaraf, incwm sylfaenol creadigol ac edrych ar ein gweledigaeth ar gyfer Cymru yn 2050.

  Darllenwch ef yma! 

 • Medi 2020
  Medi 2020

  Yn y rhifyn hwn…

  Diweddariad y Comisiynydd ar ein cynllun 5 pwynt, enghreifftiau o gyrff cyhoeddus yn ymateb yn greadigol i covid-19 a chyhoeddiadau cyffrous sydd i ddod.

  Darllenwch ef yma! 

 • Hydref 2020
  Hydref 2020

  Yn y rhifyn hwn…

  Ein Maniffesto y Dyfodol, nodwedd ar Siarter a Chanllaw Creu Lleoedd Cymru ac atgoffa o ddigwyddiadau i ddod gan gynnwys #WythnosHinsawddCymru.

  Darllenwch ef yma!

 • Tachwedd 2020
  Tachwedd 2020

  Yn y rhifyn hwn…

  Ein polisi cymorth ariannol newydd ar gam-drin domestig, nodwedd ar Academi Arweinyddiaeth Graddio Cenedlaethau’r Dyfodol ac arolwg ar ein gwaith ynghylch incwm sylfaenol ac wythnos waith fyrrach.

  Darllenwch ef yma!

 • Rhagfyr 2020
  Rhagfyr 2020

  Yn y rhifyn hwn…

  Crynodeb o 2020 a phroffiliau ein staff newydd ac atgoffa o’n polisi staff diweddaraf ac adroddiad Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru.

  Darllencwch ef yma! 

 • Ionawr 2021
  Ionawr 2021

  Yn y rhifyn hwn…

  Rhyddhau ein fersiwn byr Cynllunio a Chreu Lleoedd, trosolwg o’n gweledigaeth ar gyfer dyfodol Cymru a’n dadansoddiad o’r gyllideb ddrafft.

  Darllenwch ef yma!

 • Chwefror 2021
  Chwefror 2021

  Yn y rhifyn hwn…

  Cyhoeddiad Caffael Llesiant yng Nghymru, nodwedd ar bwysigrwydd diwylliant yn adferiad Cymru a digwyddiadau i ddod.

  Darllenwch ef yma!