Y stori am sut yr ymatebodd un genedl fach i faterion hinsawdd byd-eang trwy ailfeddwl yn radical bolisi cyhoeddus ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

“Yn #futuregen, mae Jane Davidson yn esbonio sut, fel Gweinidog yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai yng Nghymru, y cynigiodd Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – y darn cyntaf o ddeddfwriaeth ar y Ddaear i osod ymarfer adfywiol a chynaliadwy ynddo calon llywodraeth yn ddigyffelyb ei chwmpas a’i gweledigaeth, mae’r Ddeddf yn cysylltu iechyd yr amgylchedd a chymdeithasol ac yn ceisio datrys materion cymhleth fel tlodi, addysg a diweithdra.

Mae Davidson yn datgelu sut a pham y lluniwyd deddfwriaeth arloesol o’r fath yng Nghymru – unwaith yn ddibynnol ar ei diwydiannau glo, haearn a dur – ac yn archwilio sut mae’r newid o dwf economaidd i dwf cynaliadwy yn creu cyfleoedd newydd i gymunedau a llywodraethau ledled y byd.

Stori ysbrydoledig #futuregen am genedl fach arloesol sy’n darganfod ffyniant trwy ei harddwch naturiol helaeth, ei hadnoddau ynni adnewyddadwy a’i chymunedau gwydn. Mae’n brototeip byw, anadlu i arweinwyr lleol a byd-eang fel prawf o’r hyn sy’n bosibl yn y frwydr am ddyfodol cynaliadwy.”

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y llyfr yma a phrynu’r llyfr yma.