Grŵp Llywio Adran 20

Bydd yr Adolygiad yn cael ei arwain gan Grŵp Llywio, a fydd yn cynnwys unigolion sydd â phrofiad o lywodraeth (yng Nghymru a’r DU), academia, a pholisi sgiliau a phrentisiaethau. Byddant yn cynghori'r Comisiynydd ar bob elfen o'r adolygiad ar lefel strategol ac yn rhoi sylwadau ar ddogfennaeth.

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru / Cadeirydd y Grŵp Llywio

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru / Cadeirydd y Grŵp Llywio

Roxanne Treacy, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Roxanne Treacy

Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Dr June Milligan, Cyn Was Sifil Llywodraeth Cymru

Dr June Milligan

Cyn Was Sifil Llywodraeth Cymru

Mishan Wickremasinghe, Arbenigedd: llogi

Mishan Wickremasinghe

Arbenigedd: llogi

Julie Cook, TUC Cymru

Julie Cook

TUC Cymru

Jill Rutter, Uwch Gymrawd yn Sefydliad y Llywodraeth

Jill Rutter

Uwch Gymrawd yn Sefydliad y Llywodraeth

Cat Tully, Ysgol Dyfodol Rhyngwladol

Cat Tully

Ysgol Dyfodol Rhyngwladol

Yr Athro Leighton Andrews, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Leighton Andrews

Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Wyn Prichard, Dirprwy Gadeirydd, Bwrdd y DU, Cronfa Cymunedau'r Loteri Genedlaethol

Wyn Prichard

Dirprwy Gadeirydd, Bwrdd y DU, Cronfa Cymunedau'r Loteri Genedlaethol

Syr Adrian Webb, Dirprwy Gadeirydd, Bwrdd y DU, Cronfa Cymunedau'r Loteri Genedlaethol

Syr Adrian Webb

Dirprwy Gadeirydd, Bwrdd y DU, Cronfa Cymunedau'r Loteri Genedlaethol

Andy Jones, Porthladd Aberdaugleddau

Andy Jones

Porthladd Aberdaugleddau

Martyn Jones, Arbenigedd: cydraddoldeb

Martyn Jones

Arbenigedd: cydraddoldeb

Ben Kinross, Cymdeithas Genedlaethol y Prentisiaid

Ben Kinross

Cymdeithas Genedlaethol y Prentisiaid

Sylwedyddion

Catryn Holzinger, Archwilio Cymru

Catryn Holzinger

Archwilio Cymru

Cofrestrwch i gael mynediad unigryw i'r holl newyddion diweddaraf, fideos newydd, blogiau a mwy yn ein cylchlythyr misol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.