Mae Najma yn gweithio ar raglen ryngwladol ein swyddfa sy'n anelu at hyrwyddo Cymru fel cenedl gyfrifol yn fyd-eang ac yn rheoli Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae Najma yn angerddol am wneud Cymru'n fwy cyfartal ac roedd yn rhan o Dasglu Cydraddoldeb Hiliol Cyngor Caerdydd a mentoriaid myfyrwyr ifanc du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig o Dde Caerdydd.