Fel ein Harloeswr Digidol, mae Abby’n gyfrifol am greu ein cynnwys digidol a’n hannog i ddefnyddio technolegau newydd a chreadigol i gyfathrebu. Mae ei gwaith yn cynnwys poblogi’n sianelau cyfryngau cymdeithasol, creu astudiaethau achos fideo ac amlygu datblygiadau digidol newydd cyffrous. Yn ei hamser sbâr, gellid dod o hyd i Abby fel arfer yn mwynhau Guns’n’Roses, yn yfed gormod o de neu’n ffoi yn ôl i’w thref enedigol yn Dorset gyda’i theulu a Poppy’r ci.